Ułatwienia dostępu

Nauka i badania

Działalność wydawnicza ANS w Nowym Targu obejmuje publikowanie i dystrybucję monografii, podręczników, skryptów, czasopism, materiałów pokonferencyjnych, zeszytów naukowych oraz innego typu prac o charakterze naukowym, informacyjnym i okolicznościowym.

Wszystkich zainteresowanych współpracą prosimy o kontakt z Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw, a także o zapoznanie się z Regulaminem działalności wydawniczej ANS w Nowym Targu.

Wszystkich zainteresowanych zorganizowaniem konferencji naukowej, sympozjum lub seminarium prosimy o kontakt z Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw, a także o zapoznanie się z Regulaminem organizacji konferencji.

Brak dostępnych czasopism