Ułatwienia dostępu

Zdrowie inwestycją w przyszłość jednostki i społeczeństwa

Instytut Zdrowia, Instytut Medyczny oraz Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu serdecznie zapraszają do udziału w XIV Konferencji Studenckich Kół Naukowych „Zdrowie inwestycją w przyszłość jednostki i społeczeństwa”.

Wydarzenie odbędzie się 8 maja 2023 r. w formie hybrydowej:  on-line na platformie Zoom oraz stacjonarnie w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.

Szczegółowy program konferencji – tutaj

Zgłoszenia przyjmowane będą na podstawie formularza zgłoszenia do dnia 21.04.2023 r.

Link do formularza zgłoszenia: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScyfn4wm0P7pAd8hTk-DI6iruO2RpVsRa4vD6ECcT6Vu1WBGw/viewform?usp=sf_link  

PATRONAT HONOROWY:

p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej

Uczelni Zawodowej w Nowym Targu,

dr Bianka Godlewska-Dzioboń

O konferencji:

Konferencja skierowana jest do studentów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej, którzy pragną podzielić się wiedzą i własnymi doświadczeniami naukowymi w czasie 10-minutowych wystąpień w sesjach panelowych (stacjonarnie  lub on-line) oraz sesji plakatowej, które będą ocenione przez Komitet Naukowy.

XIV Konferencja Studenckich Kół Naukowych to kolejne ważne wydarzenie w działalności kół naukowych, podczas którego odbędzie się prezentacja dorobku naukowego studentów.

 

Celem konferencji jest stworzenie interdyscyplinarnego forum do prezentacji osiągnięć naukowych studentów z obszaru nauk medycznych, nauk o zdrowiu oraz nauk o kulturze fizycznej.

 

Informacje organizacyjne:

Język wygłaszanych referatów: polski, słowacki, angielski.

Organizator zapewnia uczestnikom, biorącym czynny udział, certyfikat uczestnictwa.

Szczegółowy program wydarzenia zostanie opublikowany na stronie internetowej

po zakończeniu procesu rejestracji.

 

Ostateczny termin nadsyłania zgłoszeń na konferencję na podstawie formularza zgłoszenia

do dnia: 21 kwietnia 2023 roku.

Proszę skorzystać z formularza zgłoszeń: KARTA ZGŁOSZENIOWA – Formularze Google

 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących konferencji prosimy o kontakt:

dr Bartłomiej Gąsienica-Walczak

bartlomiej.gasienica@ppuz.edu.pl                   

dr Wioletta Ławska

wioletta.lawska@ppuz.edu.pl

 

Prosimy uczestników Konferencji o przestrzeganie terminów i zaleceń podanych w niniejszym Komunikacie.

 

Komitet Naukowy:

Prof. dr hab. n.med. Zarzycki Daniel, PPUZ w Nowym Targu, Polska – Przewodniczący

Dr hab. Mucha Dariusz, prof. uczelni, PPUZ w Nowym Targu, Polska  – Z-ca Przewodniczącego   

Dr hab. Wolski Hubert, prof. uczelni – Dyrektor Instytutu Medycznego, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr Lubińska-Żądło Bogumiła – Dyrektor Instytutu Zdrowia,  PPUZ w Nowym Targu, Polska

Prof. dr  hab. n. med. Florkowski Antoni, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Doc. PhDr. Andraščikovà Štefània, PhD., MPH FZO PU v Prešove, Slovakia

Dr hab. Krzysztofik Barbara, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr hab. Ogrodzka-Ciechanowicz Katarzyna, AWF Kraków, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr hab. Rogóż Zofia, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr hab. Teległów Aneta, AWF Kraków, Polska

Dr Bogusz Bożena, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr Dębska Grażyna, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr Diak Alicja, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr Jabłońska Paulina, PPUZ w Nowym Targu, Polska

PhDr. Kendrovà Lucia, PhD. FZO PU v Prešove, Slovakia

Dr Kowalczyk Bożena, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr Kurzeja Piotr, PPUZ w Nowym Targu, Polska

PhDr. Mikul’àkovà Wioletta Bronislawa, PhD. FZO PU v Prešove, Slovakia

Dr Mucha Dawid,  PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr Mucha Teresa, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr Ogonowska Dorota, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr Prusak Jarosław, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr Stępień Zdzisław, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr Talaga Stanisława, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Dr Zięba Halina, PPUZ w Nowym Targu, Polska

Komitet Organizacyjny:

dr Gąsienica-Walczak Bartłomiej  — Przewodniczący

dr Ławska Wioletta — Z-ca Przewodniczącego

dr Sułek Jolanta

mgr Jagieła Urszula

mgr Jakobiszyn Monika

mgr Wacławik Emilia

Komunikat – pod linkiem.