Ułatwienia dostępu

Dyplom ukończenia studiów

Wzory dyplomów ukończenia studiów, wzory odpisów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Targu – obowiązujące od 20 grudnia 2023 r.

Uchwała nr 34/2023 Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 29 września 2023 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych

Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich

Opis dokumentu publicznego

Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: A4 (210×297 mm), zadruk jednostronny.

Papier zabezpieczony o gramaturze 120 g, bez wybielacza optycznego posiadający znak wodny.

Zabezpieczenia papieru:

 1. bieżący dwutonowy znak wodny,
 2. papier niewykazujący luminescencji w świetle UV,
 3. uczulony na działanie odczynników chemicznych,
 4. włókna zabezpieczające jednokolorowe widoczne w świetle dziennym – niebieskie,
 5. włókna zabezpieczające jednokolorowe widoczne w świetle dziennym i aktywne
  w promieniowaniu UV:

– jasno-żółte VIS w UV na żółto-zielony

– czerwone VIS w UV na czerwono

 1. włókna zabezpieczające jednokolorowe niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w promieniowaniu UV- 1 kolor – niebieski,
 2. trójkolorowe włókna zabezpieczające widoczne w promieniowaniu ultrafioletowym w kolorze czerwono-niebiesko-zielonym.

Sposób personalizacji dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.

1)  data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego –  20 grudnia 2023 r.

2)  data rozpoczęcia wydawania dokumentu – 20 grudnia 2023 r.

3)  okres ważności dokumentu – bezterminowo

4)  data zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru –

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Wzory dyplomów ukończenia studiów, wzory odpisów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu – obowiązujące od 12 lipca 2022 r.

Uchwała nr 8/2022 Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich

Opis dokumentu publicznego

Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: A4 (210×297 mm), zadruk jednostronny.

Papier zabezpieczony o gramaturze 120 g, bez wybielacza optycznego posiadający znak wodny.

Zabezpieczenia papieru:

 1. bieżący dwutonowy znak wodny,
 2. papier niewykazujący luminescencji w świetle UV,
 3. uczulony na działanie odczynników chemicznych,
 4. włókna zabezpieczające jednokolorowe widoczne w świetle dziennym – niebieskie,
 5. włókna zabezpieczające jednokolorowe widoczne w świetle dziennym i aktywne
  w promieniowaniu UV:

– jasno-żółte VIS w UV na żółto-zielony

– czerwone VIS w UV na czerwono

 1. włókna zabezpieczające jednokolorowe niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w promieniowaniu UV- 1 kolor – niebieski,
 2. trójkolorowe włókna zabezpieczające widoczne w promieniowaniu ultrafioletowym w kolorze czerwono-niebiesko-zielonym.

Sposób personalizacji dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.

1)  data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego –  12 lipca 2022 r.

Zgodnie z Uchwałą nr 8/2022 Senatu z dnia 12 lipca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów wyższych w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu nowe wzorce dyplomów mają zastosowanie do obron przeprowadzonych w Uczelni począwszy od dnia 15 czerwca 2022 r.

2)  data rozpoczęcia wydawania dokumentu – 28 lipca 2022 r.

3)  okres ważności dokumentu – bezterminowo

4)  data zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru – 29 września 2023 r.

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego


Wzory dyplomów ukończenia studiów, wzory odpisów dyplomów ukończenia studiów wydawanych przez Podhalańską Państwową Uczelnię Zawodową w Nowym Targu 

Uchwała nr 37/2021 Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu z dnia 29 czerwca 2021 r. w sprawie wprowadzenia zmian do Uchwały nr 43/2019 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów

Uchwała nr 43/2019 Senatu Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu z dnia 30 września 2019 r. w sprawie zatwierdzenia wzorów dyplomów ukończenia studiów

Pliki graficzne zawierające widok ogólny wzorca dokumentu publicznego oraz jego elementy charakterystyczne

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów wspólnych pierwszego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów drugiego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia

Widok ogólny wzorca dokumentu publicznego – dyplom ukończenia jednolitych studiów magisterskich

Opis dokumentu publicznego

Format dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: A4 (210×297 mm), zadruk jednostronny.

Papier zabezpieczony o gramaturze 120 g, bez wybielacza optycznego posiadający znak wodny.

Zabezpieczenia papieru:

 1. bieżący dwutonowy znak wodny,
 2. papier niewykazujący luminescencji w świetle UV,
 3. uczulony na działanie odczynników chemicznych,
 4. włókna zabezpieczające jednokolorowe widoczne w świetle dziennym w kolorze granatowym,
 5. włókna zabezpieczające jednokolorowe niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w promieniowaniu UV:

– żółte VIS w UV na żółto,

– różowe VIS w UV na czerwono

 1. włókna zabezpieczające jednokolorowe niewidoczne w świetle dziennym i aktywne w promieniowaniu UV w kolorze niebieskim,
 2. dwukolorowe włókna zabezpieczające, niewidoczne w świetle dziennym, świecące w promieniowaniu UV w kolorze żółto-niebieskim.

Sposób personalizacji dyplomu, odpisu dyplomu oraz odpisu dyplomu przeznaczonego do akt: przy wykorzystaniu drukarki atramentowej.

1)  data wprowadzenia wzoru do obrotu prawnego – 30 września 2019 r.

w przypadku wzoru dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia – 29 czerwca 2021 r.

2)  data rozpoczęcia wydawania dokumentu – 1 października 2019 r.

w przypadku dyplomu ukończenia studiów wspólnych drugiego stopnia – po 30 czerwca 2022 r.

3)  okres ważności dokumentu – bezterminowo

4)  data zakończenia wydawania dokumentu danego wzoru – 11 lipca 2022 r.

Pliki graficzne obrazujące elementy zabezpieczeń przed fałszerstwem przeznaczone do weryfikacji autentyczności dokumentu publicznego