Ułatwienia dostępu

Opłaty za studia

Opłaty rekrutacyjne

Opłaty za postępowanie rekrutacyjne obowiązujące w roku akademickim 2024/2025:

  • 150 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na kierunek architektura – studia I stopnia;
  • 85 zł dla osób ubiegających się o przyjęcie na pozostałe kierunki studiów.

Opłata wnoszona jest na indywidualny numer rachunku bankowego kandydata
umieszczony w systemie IRK.

Opłaty za studia

Studia stacjonarne w ANS w Nowym Targu są bezpłatne.
Studenci studiów stacjonarnych ponoszą opłaty za powtarzanie zajęć z powodu niezadowalających wyników w nauce. Ponoszą również koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdów itp. podczas obozów, praktyk i ćwiczeń terenowych.

Studia niestacjonarne są płatne. Studenci ponoszą opłaty za kształcenie, w tym za powtarzanie zajęć i korzystanie z zajęć ponadprogramowych. Opłaty semestralne w kwocie 3000 zł. wnoszą również cudzoziemcy kształcący się na studiach stacjonarnych w języku polskim.

finanse i rachunkowość
2700 zł/semestr