HomeUczelniaWykłady Rektorskie

Uczelnia

Wykłady Rektorskie

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu realizuje cykl otwartych Wykładów Rektorskich.

Prelekcje będą prowadzone przez autorytety naukowe; postaci, których osiągnięcia i dorobek naukowy mają charakter interdyscyplinarny.

Na wydarzenie zapraszamy całą społeczność akademicką, jak i osoby spoza Uczelni, zwłaszcza młodzież kształcącą się w szkołach średnich, słuchaczy UTW oraz wszystkich zainteresowanych.

Wykłady Rektorskie patronatem honorowym objęli: Kurator Oświaty w Krakowie, Starosta Powiatu Nowotarskiego oraz Burmistrz Miasta Nowy Targ.

Aktualne

27 listopada 2023 r. o godz. 12.00 w sali T.1.39 (budynek „Tatry”) Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu gościła prof. dra hab. Łukasza Tomasza Srokę z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, który wygłosił dla społeczności akademickiej oraz wszystkich zainteresowanych prelekcję pt. Tradycje „podróży do wód” i rozlewnictwa wód mineralnych na terenie Podhala i Pienin. Kontekst historyczny, obyczajowy i marketingowy.

Zapraszamy do obejrzenia nagrania z wydarzenia – tutaj.

Link do galerii – tutaj.

Wykłady Rektorskie w roku akademickim 2022/2023

23 stycznia 2023 r. w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyła się pierwsza prelekcja z cyklu Wykładów Rektorskich pt. „Badania regionalistyczne w teorii, w praktyce, w terenie”. Wykład wygłosił dr hab. Konrad Meus, adiunkt w Katedrze Historii XIX wieku w Instytucie Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie.

Niezwykle treściwy Wykład Rektorski wygłoszony przez dra hab. Konrada Meusa dotyczył szeroko rozumianego regionalizmu, a jednocześnie był mocno zakorzeniony w historii, obfitował także w ciekawostki o Nowym Targu. Słuchacze razem z prelegentem wybrali się w podróż w poszukiwaniu rzetelnych źródeł historycznych. Jedną z destynacji było Centralne Państwowe Archiwum Historyczne we Lwowie, stanowiące „matecznik regionalistów, badaczy południowej Małopolski”, w którym znajduje się ogromny zbiór dokumentacji, aż po archiwa Wiednia czy Jerozolimy, gdzie ku zaskoczeniu słuchaczy również znaleźć można dane dotyczące Nowego Targu oraz Małopolski. Jednym ze sposobów pozyskiwania wiedzy o przeszłości są także pamiętniki oraz wywiady z naocznymi świadkami wydarzeń, dane pozyskane w ten sposób, choć subiektywne, niosą prawdę historyczną.

Prelegent omawiając rozległą działalność Centrum Badań Regionalnych, wymienił m.in. podróże po całej Europie, których skutkiem są wywiady prowadzone z ludźmi, odkrywanie reliktów przeszłości, a następnie weryfikacja odkryć w lokalnych archiwach, a ponadto realizacja projektów edukacyjnych, mających na celu propagowanie wiedzy i zaszczepianie tożsamości i poczucia przynależności do danej społeczności, czy badania na rzecz postulatorów procesu beatyfikacyjnego, które jak się okazuje, są także w zakresie kompetencji Centrum Badań Regionalnych.

Prelegent przybliżył również uczestnikom wykładu trzyetapowy proces tworzenia monografii obejmujący: zbieranie danych, poszukiwanie źródeł archiwalnych; weryfikację pozyskanych informacji oraz opracowanie publikacji, nakreślił także trudności oraz wyzwania, pojawiające się na drodze badacza historii.

Co więcej, dziedzictwo historyczno-kulturowe jest dzisiaj produktem turystycznym, który właściwie wyeksponowany może wpływać korzystnie na potencjał regionu, przyciągać zwiedzających, jednocześnie poszerzając ich wiedzę.

Rozległa wiedza, talent oratorski oraz  pasja prelegenta zainspirowały słuchaczy – studentów oraz nauczycieli akademickich Alma Mater, jak i osoby spoza Uczelni – do poszerzania horyzontów myślowych, a także poszukiwania informacji z zakresu historii i regionalizmu.

Galeria dostępna pod linkiem

Podhale i Egipt, dwa zupełnie różne geograficznie, kulturowo, historycznie miejsca, czy mimo sprzeczności mogą mieć jakiekolwiek punkty wspólne? Kraina faraonów od wieków intrygowała podróżników, badaczy, jak się okazuje również pielgrzymów. Wśród pasjonatów tych orientalnych klimatów nie brakowało Polaków.

Symbole starożytnego Egiptu – piramidy, sfinks, hieroglify czy Nil – jak przekonali się słuchacze prelekcji pt. „Tatry i piramidy. O kilku interesujących związkach Podhala z Egiptem” wygłoszonej przez dra hab. Leszka Zinkowa – profesora w Instytucie Kultur Śródziemnomorskich i Orientalnych Polskiej Akademii Nauk, mają swoje polskie odpowiedniki w grobowcu orientalisty w Międzybrodziu, w skale w Dolinie Strążyskiej do złudzenia przypominającej sfinksa, Oranżerii Egipskiej w koneckim Parku Miejskim, której fasada zdobiona jest hieroglifami, a także polskim Nilu przepływającym m.in. przez miejscowość Kolbuszowa.

Prelegent przybliżył słuchaczom sylwetki 5 osób związanych zarówno z Podhalem, jak i Egiptem. Znany na całym Podhalu, pierwszy proboszcz parafii Zakopane, ksiądz Józef Stolarczyk, w 1870 r. wyruszył na pielgrzymkę do Ziemi Świętej, dotarł również do Egiptu. Modne wówczas pielgrzymki do starotestamentowych miejsc, często rozszerzane były o Kraj Faraonów.  Około 50-letni ksiądz Józef Stolarczyk, pełen siły i wigoru, wspiął się na szczyt piramidy Cheopsa, bez wsparcia arabskich przewodników. Co znamienne po 6 latach od tego wydarzenia, zdobył inny, tym razem tatrzański szczyt – Gerlach. Pojedyncze refleksje o tych wydarzeniach, pióra pierwszego proboszcza Zakopanego, znaleźć można w Kronice Parafii Zakopanego. Maciej Pinkwart opisy tej nietuzinkowej, barwnej postaci zawarł w dwóch książkach „Kronika dawnego Zakopanego oraz „Pleban spod Giewontu”, do których lektury gorąco zachęcał prelegent.

Tadeusz Samuel Smoleński – historyk, pierwszy polski egiptolog, który po zdiagnozowaniu gruźlicy rozpoczął leczenie w Rabce oraz Zakopanem i do Zakopanego wracał kilkukrotnie, wyjechał do Egiptu. Tam pod okiem Gastona Maspero rozpoczął studia z archeologii i filologii egipskiej. Uznany przez swojego mistrza za geniusza, przysłużył się znacznie badaniom egiptologicznym, a wśród jego najważniejszych osiągnięć wymienić należy przełożenie na język polski papirusu Westcar oraz odkrycie cmentarzyska mumii. Mumie  tam odkryte podziwiać można m.in. w Muzeum Archeologicznym w Krakowie.

Wiktor Gutowski – malarz i pedagog, nauczyciel rysunku w Gimnazjum im. Seweryna Goszczyńskiego w Nowym Targu, działacz ruchu oporu, więzień zakopiańskiego Palace, autor książki, „Źródło wody żywej. Dziennik podróży do Ziemi Świętej i na wschód”, to kolejny człowiek zafascynowany Egiptem. Antyczna architektura urzekła jego artystyczną duszę, w skutek czego stworzył liczne szkice, rysunki i obrazy. Zbiór w całości zaginął w czasie II wojny światowej.

Jan Reychman – polski historyk, lingwista, orientalista, pracownik Muzeum Tatrzańskiego, regionalista, miłośnik Tatr i Podhala, autor „Peleryna, ciupaga i znak tajemny”, w której przeplatają się wątki fascynacji górami i Egiptem, to kolejna postać, która interesowała się tymi dwoma zakątkami świata.

Rozważania uwieńczyła postać nieznanego z imienia żołnierza, pochodzącego z okolic Nowego Sącza, który po bojach stoczonych w Egipcie w szeregach Armii Andersa powrócił do ojczyzny z pamiątkami: głową oraz ręką mumii. Elementy trafiły do kolekcji w Muzeum w Nowym Sączu, a następnie w tajemniczych okolicznościach zaginęły.

Prelegent udowodnił licznie zgromadzonym słuchaczom, że strzelistość tatrzańskich szczytów oraz egipskich piramid to nie jedyne co łączy Podhale z Doliną Nilu. Punktów zbieżnych jest o wiele więcej i są nimi przede wszystkim ludzie – badacze, podróżnicy, pielgrzymi, wszyscy, którym niestraszna była kilkumiesięczna wyprawa, ci, którym dane było zaznać, czym jest halny i gorący, suchy wiatr pustyni oraz darzyć dużym zainteresowaniem obie krainy.

Galeria dostępna pod linkiem

Prezentacja

17 kwietnia 2023 r. w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbył się kolejny Wykład Rektorski. Tym razem licznie zgromadzeni słuchacze zostali wzbogaceni w solidną dawkę wiedzy przez prof. dra hab. Łukasza Tomasza Srokę, który wygłosił prelekcję pt. „Żydzi na Podhalu przed II wojną światową. Bogactwo tradycji w otchłani niepamięci”.

Prelegenta oraz zebranych słuchaczy przywitał mgr inż. Dariusz Jabcoń – kanclerz PPUZ w Nowym Targu, dorobek naukowy prof. dra hab. Łukasza Tomasza Sroki przybliżył dr hab. Grzegorz Nieć, profesor PPUZ.

O obecności Żydów na Podhalu można mówić już od średniowiecza, ich działalność była ściśle związana z obsługą szlaków handlowych łączących Polskę z południem Europy, głównie Węgrami. Przeszkodą, by na stałe osiąść na polskich ziemiach było prawo „De non tolerandis Judaeis” oraz żydowskie obostrzenia, zgodnie z którym Żyd nie mógł na stałe wiązać swojej przyszłości z miejscem, gdzie nie było żydowskiej szkoły, cmentarza, mykwy, czy też utrudniony bądź niemożliwy był dostęp do koszernej żywności. Sytuacja ta uległa zmianie w XIX w., od tego momentu mówimy o stałym osadnictwie osób wyznania mojżeszowego na Podhalu. Z biegiem czasu naród wybrany staje się częścią pejzażu kulturowego Podtatrza.

Prelegent podzielił społeczność żydowską na trzy grupy:

 • umiarkowanych religijnie i zasymilowanych;
 • zamożnych i świetnie akulturowanych zamożnych kupców, przedstawicieli branży turystycznej, adwokatów, lekarzy i artystów;
 • stosunkowo nieliczną grupę Żydów chasydów, żyjących wedle ortodoksyjnej interpretacji prawa religijnego.

Rosnąca populacja żydowska zajmowała się głównie handlem i rzemiosłem, wielu wykonywało zawód lekarza, adwokata, architekta, obejmowali stanowiska urzędnicze jak np. Jakub Goldfinger, który przez kilkanaście lat pełnił funkcję wiceburmistrza Nowego Targu.

W XIX w. podejmowane były intensywne działania na rzecz odrodzenia narodowego Żydów, które w 1897 r. w Bazylei zapoczątkował I Światowy Kongres Syjonistyczny. Jak podkreślił Prelegent, narzędziem odrodzeniowym stał się również sport. Rozwój ruchu turystycznego w XIX stuleciu nie ominął również Podhala, wyznawcy judaizmu zajęli się branżą turystyczną. A gdzie turystyka tam i sport. W latach 30. XX w. powstają liczne żydowskie kluby, stowarzyszenia sportowe i gimnastyczne. Działający w Polsce Związek Makkabi z oddziałami m.in. w Zakopanem, Nowym Targu, Czarnym Dunajcu, Rabce organizuje w Zakopanem obozy szkoleniowe dla instruktorów oraz instruktorek narciarskich, a także obozy narciarskie.

Niezwykłym wydarzeniem tamtych czasów były Olimpiady Machabejskie – Makabiady. Pierwsza odbyła się w 1932 r. w Tel Awiwie, uczestniczyły w niej reprezentacje z 18 państw. Reprezentacja Polski, licząca 66 sportowców, zdobyła tytuł zwycięzców w klasyfikacji drużynowej. Sukces w olimpiadzie zaowocował organizacją kolejnego wydarzenia sportowego, jakim była I Makkabiada Zimowa w 1933 r. w Zakopanem, gdzie ponownie zwycięski laur spoczął na skroniach reprezentantów Polski. Ze względu na obecność kibiców, zawodników oraz dziennikarzy z różnych części świata wydarzenie przyniosło szeroki rozgłos Polsce.

Profesor swoje wystąpienie zakończył odtworzeniem archiwalnych rolek – filmów ze zbiorów Muzeum Tatrzańskiego, na których zostały utrwalone sportowe zmagania, jak i ważne wydarzenia początku XX w.

Galeria dostępna pod linkiem.

Prezentacja

Wykład Rektorski - prof. dr hab. Łukasz Tomasz Sroka

 

 

22 maja br. o godz. 11.00 dr hab. Tomasz Graff, prof. UJPII, Kierownik Katedry Historii Nowożytnej w Instytucie Historii Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie, mediewista i badacz doby nowożytnej wygłosił prelekcję pt. „Studenci z Nowego Targu w metryce Uniwersytetu Krakowskiego i ich życie codzienne w dobie staropolskiej”.

Prelegenta przywitał i zapowiedział dr hab. Grzegorz Nieć oraz mgr inż. Dariusz Jabcoń, Kanclerz PPUZ w Nowym Targu. Podczas wykładu słuchacze poznali początki działalności europejskich uniwersytetów.

Uniwersytet Boloński, założony w roku 1088 stał się pierwowzorem Uniwersytetu Krakowskiego, założonego w 1364 r. przez Kazimierza Wielkiego. Pierwsi żacy zgłębiali prawo, medycynę i filozofię, a od 1397 roku teologię. Średniowieczne uczelnie generalnie nie przewidywały kształcenia kobiet, wiedzę początkowo mogli zdobywać tam tylko chłopcy, którzy swoją edukację rozpoczynali w wieku nawet 14 lat. W Krakowie jednak pojawiła się w XV wieku Nawojka, która by zdobywać wiedzę, przebrała się za chłopca.

Średniowieczne uczelnie nie przewidywały kształcenia kobiet, wiedzę początkowo mogli zdobywać tam tylko chłopcy, którzy swoją edukację rozpoczynali w wieku 14 lat. Kobiety często, aby zdobywać wiedzę przebierały się za chłopców.

Studenci przebywali pod szczególną opieką króla. Władca troszczył się o bezpieczeństwo oraz utrzymanie kształcącej się młodzieży i tak np. piekarze nie mogli podnosić ceny chleba sprzedawanego studentom. Kazimierz Wielki był również prekursorem kredytu studenckiego, który młodzież mogła zaciągać u Żydów. Warto podkreślić, że profesorowie uczelni cieszyli się wielkim szacunkiem i poważaniem w społeczeństwie.

Królowa Jadwiga Andegaweńska, okazała się szczodrą fundatorką, gdyż  zapisała wszystkie swoje pieniądze, biżuterię, zdobne stroje i cenne sprzęty na rzecz Uniwersytetu Krakowskiego, tym samym zapewniła uczelni świetlaną przyszłość i środki potrzebne na zakup domu stanowiącego trzon dzisiejszego Collegium Maius.

Studentami uniwersytetu byli  przede wszystkim mieszczanie, dzięki czemu zapewniali sobie możliwość podejmowania pracy w strukturach miejskich i kościelnych. W pierwszej połowie XV w. szlachta wystarała się u króla Władysława Jagiełły o wyłączność dostępu do wyższych urzędów państwowych i kościelnych, a brak wymogu wykształcenia uniwersyteckiego przy obejmowaniu stanowisk państwowych i kościelnych spowodował, że szlachta straciła zainteresowanie studiami.

Pierwsi studenci pochodzący z Nowego Targu zdobywali wykształcenie w Uniwersytecie Krakowskim już na przełomie XV-XVI wieku.

Niezwykle ciekawy wykład sprawił, że słuchacze poznali realia życia studenckiego w średniowiecznej Polsce, jak i początki funkcjonowania uczelni w Europie i Polsce.

Prezentacja – tutaj.

Pełna galeria dostępna pod linkiem.

19 czerwca 2023 r. w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ wygłosił wykład pt. „Starostowie nowotarscy w Drugiej Rzeczypospolitej”. Prelegenta zapowiedział dr hab. Grzegorz Nieć, przybliżając jednocześnie osiągnięcia naukowe, a wśród nich m.in. opracowanie „Słownika biograficznego starostów Drugiej Rzeczypospolitej”.

Profesor we wstępie przybliżył zakres obowiązków oraz specyfikę stanowiska starosty. Studenci, Słuchacze UTW oraz pracownicy Uczelni uczestniczący w wydarzeniu dowiedzieli się, że starosta w XX-leciu międzywojennym był pracownikiem państwowym, kierował starostwem oraz wydziałem powiatowym i sejmikiem powiatowym/radą powiatową, pełnił zarówno funkcje rządowe, jak i samorządowe. O  nominacji starosty decydował Minister Spraw Wewnętrznych. Często zdarzało się, iż starosta nie był związany z regionem, którym zarządzał, a swoją funkcję po kilku latach kontynuował w zupełnie innym zakątku kraju.  W pamięci słuchaczy utkwiła również kwestia podwójnej  pensji pobieranej z tytułu wypełniania obowiązków. Do kompetencji rządowych starosty należały następujące kwestie:

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo,
 • sprawy wojskowe,
 • ewidencja ludności,
 • sprawy związków i stowarzyszeń,
 • nadzór nad prasą i widowiskami,
 • sprawy wyznaniowe,
 • obrót bronią,
 • sprawy weterynaryjne i rolnictwa,
 • zdrowotność i aprowizacja,
 • sprawy przemysłu i handlu,
 • budownictwo,
 • z zakresu kultury i sztuki,
 • nadzór nad samorządem gminnym.

Do samorządowych kompetencji starosty zaliczamy:

 • polityka gospodarcza,
 • infrastruktura drogowa,
 • rozwój rolnictwa,
 • ochrona zdrowia,
 • oświata.

W ciągu 21 lat 8 osób pełniło funkcję starosty nowotarskiego:

 • dr Jan Bednarski – 1918-1919 (komisarz likwidacyjny)
 • dr Benedykt Łącki – 1919 (kierownik starostwa) 
 • Adolf Hanik – 1919-1921 (najpierw kierownik starostwa)
 • Władysław Trześniowski – 1921-1923 (kierownik starostwa)
 • Aleksander Strzelbicki– 1923-1928 (najpierw kierownik starostwa)
 • Stanisław Skalecki – 1928-1931
 • Mateusz Korniak – 1931-1935
 • Marian Głut – 1935-1939

Prelegent przybliżył sylwetki wszystkich starostów, szczegółowo opisał ich zasługi dla regionu, jak również koleje życia i ścieżki kariery. Na szczególną uwagę zasługuje dr Jan Bednarski, lekarz, działacz społeczny – współzałożyciel „Gazety Podhalańskiej”, inicjator budowy linii kolejowej Chabówka-Zakopane, Nowy Targ-Sucha Hora, a także gimnazjum i szpitala w Nowym Targu, który był również zaangażowany w budzenie polskiej świadomości narodowej na Spiszu i Orawie. Postać ta była żywo i bardzo pozytywnie komentowana także przez uczestników wykładu.

Tym niezwykle interesującym i bogatym w ciekawe informacje spotkaniem został zakończony cykl wykładów rektorskich w roku akademickim 2022/2023.

Galeria dostępna pod linkiem