Ułatwienia dostępu

Wykłady Rektorskie

Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu realizuje cykl otwartych Wykładów Rektorskich.

Prelekcje są prowadzone przez autorytety naukowe; postaci, których osiągnięcia i dorobek naukowy mają charakter interdyscyplinarny.

Na wydarzenie zapraszamy całą społeczność akademicką, jak i osoby spoza Uczelni, zwłaszcza młodzież kształcącą się w szkołach średnich, słuchaczy UTW oraz wszystkich zainteresowanych.

Wykłady Rektorskie patronatem honorowym objęli: Kurator Oświaty w Krakowie, Starosta Powiatu Nowotarskiego oraz Burmistrz Miasta Nowy Targ.

Prof. PhDr. Petr Kaleta, Ph.D. Technická univerzita v Liberci - „Czescy miłośnicy Tatr i Zakopanego”

12 czerwca 2024 r. w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu odbył się ostatni wykład rektorski w roku akademickim 2023/2024. Prelekcję pod tytułem „Czescy miłośnicy Tatr i Zakopanego do 1914 r.” wygłosił prof. dr hab. Petr Kaleta, historyk i slawista, który przyjechał do stolicy Podhala z czeskiego Liberca, a dokładnie z Uniwersytetu Technicznego. Prelegenta przywitał i przedstawił prof. dr hab. Grzegorz Nieć, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Prowadzący przybliżył słuchaczom postaci znanych Czechów, przedstawicieli różnych dziedzin nauki: poetów, malarzy, lekarzy, geodetów, polityków, duchownych i wielu innych, których łączyła pasja do Polski, a w szczególności polskiej części Tatr i Podhala. Ich fascynacja skutkowała licznymi podróżami, które przynosiły owoce w postaci współpracy czesko-polskiej, jak również przekładały się na twórczość – badania naukowe, pozycje książkowe, czy niepowtarzalne obrazy i pejzaże. Wśród wielu nazwisk znanych i mniej znanych słuchaczom pojawił się m.in.: Emanuel von Purkyně, botanik i meteorolog, który zachęcił Ludwika Zejsznera, polskiego geologa do podzielenia się swoimi odkryciami naukowymi na łamach czeskiego czasopisma naukowego; Viktor Lorenc, inżynier mechanik, propagator wspinaczki i turystyki górskiej, znany jako pierwszy zdobywca wielu znaczących przełęczy tatrzańskich; Otto Pinkas, słynny restaurator, który opisał kulinaria po polskiej stronie Tatr; Karel Drož, nauczyciel i autor dzienników z podróży, zafascynowany słowiańskim klimatem i atmosferą panującą pod Giewontem; Antonin Chittussi, który podczas leczenia gruźlicy w Zakopanem, zafascynowany tatrzańskimi widokami, malował pejzaże.

Jednak za największego polonofila uznano Edwarda Jelinka, pisarza i publicystę, miłośnika Polski, Tatr i Podhala; o nim bardzo życzliwie pisano w Kurierze Zakopiańskim. Był uczestnikiem i organizatorem wielodniowych wycieczek na południe Polski i w Tatry. Za jego sprawą w 1892 r. ponad 1000 członków Klubu Czeskich Turystów odwiedziło Zakopane. Przyjaźnił się z wieloma przedstawicielami podtatrzańskiej elity m.in. Walerym Eliaszem- Radzikowskim. Za swoją aktywność na rzecz braterstwa polsko-czeskiego jedną ze skał w Dolinie Strążyskiej nazwano Skałą Jelinka, wbudowano w nią pamiątkową tablicę i popiersie.

Relacja z wydarzenia YOUTUBE.

Dr hab. Jacek Kowalewski, prof. UWM 6 maja 2024 r. wygłosił dla społeczności akademickiej wykład rektorski pt. Cmentarze jako przedmiot badań kulturowych i regionalistycznych. Prelegenta przedstawił i przywitał prof. dr hab. Grzegorz Nieć, Prorektor ds. Studenckich i Kształcenia.

Dr hab. Jacek Kowalewski przedstawił proces podejścia do cmentarzy prowadzący od locus sepulcori do locus monumenti, czyli wyłącznie od miejsca spoczynku do obiektu zabytkowego poddawanego badaniom naukowym. Podkreślił rolę i znaczenie badań terenowych, wartość źródłową dokumentacji konserwatorskiej dla archeologów i naukowców zajmujących się miejscami pochówków na terenach dawnych Prus Wschodnich.

Cmentarze protestanckie występujące na Warmii i Mazurach zainteresowały słuchaczy m.in. ze względu na odmienność, gdyż tamtejsze pochówki rodowe były lokowane m.in. w parkach dworskich, w miejscach widokowych, np. na wzniesieniach, nieopodal jeziora, często otoczone czterema lipami.

Słuchacze zobaczyli szereg fotografii obiektów, takich jak: alejki prowadzące do kaplicy cmentarnej, podziemne nagrobki, mauzolea, kaplice grobowe czy kurhany. Nie bez znaczenia dla tamtejszych pochówków była również symbolika i nawiązania do starożytnych mitologii ludów germańskich, o czym również dowiedzieli się uczestnicy prelekcji.

Relacja z wydarzenia – YOUTUBE.

„Tematyka górska w polskiej literaturze dla dzieci i młodzieży” stała się tematem wykładu rektorskiego wygłoszonego przez dra hab. Michała Rogoża, prof. UKEN dla społeczności akademickiej 15 kwietnia 2024 r. Prelegenta przywitał prof. dr hab. Grzegorz Nieć, prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Masywy górskie od najdawniejszych czasów fascynowały ludzi, były postrzegane jako środowisko tajemnicze, zasiedlane przez istoty nadprzyrodzone, miejsce, gdzie ścierały się żywioły. W otoczeniu majestatycznych wzniesień człowiek zapominał o codzienności i zanurzał się w marzeniach, pochłonięty poczuciem spokoju i swobody. A sam Johann Wolfgang Goethe mawiał, że Góry są poza dobrem i złem. Nic dziwnego, że wszystkie te przemyślenia znalazły odzwierciedlenie w sztuce, kulturze i literaturze. O tej ostatniej dziedzinie, niezwykle ciekawie opowiedział prelegent, przenosząc nas w czasie i sięgając aż do Francesco Petrarki i jego listu, w którym opisywał wejście na francuski Mont Ventoux w 1336 r. Z pewnością chcecie dowiedzieć się, co było dalej. Dlatego zapraszamy do obejrzenia nagrania z wykładu rektorskiego.

Relacja z wydarzenia – YOUTUBE.

Tajemnice średniowiecznych zakonów odkryła przed słuchaczami prof. dr hab. Iwona Pietrzkiewicz z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie podczas wykładu rektorskiego pt. Dziedzictwo kulturowe małopolskich zakonów w dawnej Rzeczypospolitej, który społeczność akademicka miała przyjemność wysłuchać 11 marca 2024 r. Panią Prelegent przywitał i zapowiedział prof. dr hab. Grzegorz Nieć, prorektor ds. studenckich i kształcenia.

Relacja z wydarzenia – YOUTUBE.

Za sprawą prof. dra hab. Jarosława Kłaczkowa z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu uczestnicy wykładu rektorskiego 25 stycznia 2024 r. przenieśli się na tereny Zaolzia, gdzie co roku, w sierpniu odbywa się Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny, cieszący się ogromnym zainteresowaniem Polaków zamieszkujących Republikę Czeską. W tym wydarzeniu upatrywaliśmy trwania polskości poza granicami kraju.

Relacja z wydarzenia – YOUTUBE

W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu 27 listopada br. odbył się pierwszy po wakacyjnej przerwie wykład rektorski.

Licznie zebrani słuchacze zasłuchali się w prelekcję prof. dra hab. Łukasza Tomasza Sroki z Uniwersytetu Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie pt. Tradycje „podróży do wód” i rozlewnictwa wód mineralnych na terenie Podhala i Pienin. Kontekst historyczny, obyczajowy i marketingowy.

Relacja z wydarzenia – YOUTUBE.

Zakładka w przygotowaniu