Ułatwienia dostępu

Samorząd Studencki

Skład Samorządu Studenckiego ANS w Nowym Targu w roku akademickim 2023/2024

Przewodniczący Samorządu Studenckiego

Marta Stuglik – studentka drugiego roku studiów I stopnia na kierunku informatyka ekonomiczna

Wiceprzewodniczący do spraw finansowych

Monika Ferenc – studentka piątego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

Wiceprzewodniczący do spraw administracyjnych

Marta Czarnecka – studentka drugiego roku studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość

Wiceprzewodniczący do spraw Public Relations

Gabriela Wierzbiak – studentka trzeciego roku studiów I stopnia  na kierunku bezpieczeństwo narodowe oraz drugiego roku studiów I stopnia na kierunku praca socjalna 

Pełnomocnik do spraw integracji akademickiej

Maria Mucha – studentka trzeciego roku studiów pierwszego stopnia na kierunku pielęgniarstwo

Pełnomocnik do spraw socjalno-bytowych

Jakub Grządziel – student czwartego roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku fizjoterapia

Pełnomocnik do spraw Praw Studenta

Wiktoria Staszel – studentka pierwszego roku studiów I stopnia na kierunku finanse i rachunkowość

Pełnomocnik do spraw dydaktyki

Magdalena Dobija – studentka pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich  na kierunku lekarski

Jesteś kreatywny, masz ciekawe pomysły, chcesz wspomóc aktywność Samorządu Studenckiego? Dołącz do nas i działaj! Dzwoń, pisz, przychodź.

Rzecznik Praw Studenta

Kontakt:

e-mail: rzecznik.studentow@ans-nt.edu.pl

Do zadań Rzecznika w szczególności należy:

1) ochrona interesów studentów w Uczelni;

2) organizowanie pomocy prawnej związanej z tokiem studiów dla studentów;

3) dbanie o przestrzeganie praw studentów w Uczelni;

4)  opiniowanie na wniosek Przewodniczącego Samorządu aktów prawnych przyjmowanych przez organy Samorządu w zakresie praw i obowiązków studentów;

5) pomoc studentom w indywidualnych sprawach związanych z kształceniem;

6) delegowanie przedstawicieli spośród studentów na egzaminy komisyjne na wniosek osób zainteresowanych.

Rzecznik realizuje swoje zadania w szczególności poprzez:

1) przyjmowanie od studentów skarg, wniosków lub zapytań w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej;

2) udzielanie porad studentom związanych z tokiem studiów w formie pisemnej, elektronicznej lub ustnej;

3) osobiste interwencje u pracowników Uczelni w obronie studentów oraz prowadzenie mediacji pomiędzy studentami, a pracownikami Uczelni;

4) organizowanie akcji i wydarzeń promujących prawa i obowiązki studenta;

5) współpracę z innymi organami Samorządu Studenckiego oraz Uczelni.