Ułatwienia dostępu

Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu

Za organizację zajęć wychowania fizycznego dla studentów wszystkich kierunków studiów pierwszego stopnia w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu odpowiada Zakład Wychowania Fizycznego i Sportu. ZWFiS powołano w 2016 roku, początkowo funkcjonował jako samodzielna jednostka uczelniana.
W 2020 r. został wcielony do struktury Instytutu Humanistyczno-Społecznego, aktualnie Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki.

Kontakt:

Kierownik Zakładu: dr Katarzyna Węgrzyn (pok. T 1.34)

zwfis@ans-nt.edu.pl, katarzyna.wegrzyn@ans-nt.edu.pl

 

Do głównych celów ZWFiS należy:

  • kształtowanie pozytywnych postaw wobec kultury fizycznej,
  • popularyzacja różnych form aktywności fizycznej wśród społeczności akademickiej,
  • przekazywanie wiedzy, umiejętności i rozwijanie sprawności fizycznej studentów,
  • podejmowanie działań promujących Uczelnię w środowisku lokalnym, ogólnopolskim i międzynarodowym,
  • planowanie, organizacja i realizacja obowiązkowych zajęć z wychowania fizycznego oraz koordynowanie działalności KU AZS ANS w Nowym Targu,
  • kształtowanie życia sportowego Uczelni poprzez organizację imprez o charakterze sportowym i rekreacyjnym.