Ułatwienia dostępu

Jednolite studia magisterskie, 10 semestrów (5-letnie), tryb stacjonarny (dzienny), profil praktyczny

Immanentną częścią procesu kształcenia w ramach studiów psychologicznych jest rozwijanie wrażliwości ich uczestników na odmienność i różnorodność ludzi. Budowanie szacunku dla Innego, tworzy jednocześnie podstawę dla nabywania umiejętności współpracowania z osobami o odmiennej wrażliwości, wykształceniu czy pochodzeniu. Interdyscyplinarny charakter studiów psychologicznych rozwija otwartość na różne idee, uczy poszukiwania i uwzględniania różnych rodzajów argumentacji.

 

Dostępne specjalizacje:

  • psychologia kliniczna i osobowości
  • psychologia wychowawcza

 

Absolwenci psychologii będą specjalistami poszukiwanymi na rynku pracy w wielu obszarach. Podejmą zatrudnienie w systemie ochrony zdrowia (w lecznictwie psychiatrycznym dorosłych oraz dzieci i młodzieży, pozapsychiatrycznym, w specjalistycznych klinikach, takich jak klinika kardiologii, kardiochirurgii, onkologii, chorób wewnętrznych, ponadto w lecznictwie neurologicznym oraz różnorodnych poradniach jak poradnie leczenia bólu czy neurorehabilitacji). Będą mogli się realizować w poradniach psychologiczno-pedagogicznych, szkołach i innych placówkach edukacyjnych.

Sekretariat

Sekretariat Instytutu Nauk Społecznych

mgr Aleksandra Daleki

specjalista ds. administracyjnych

Dział Nauczania - obsługa studenta

Agnieszka Subik

referent administracyjny