Ułatwienia dostępu

BHP

główny specjalista ds. BHP, inspektor ochrony danych

mgr Barbara Kołacz-Schule

bhp@ans-nt.edu.pl

iod@ans-nt.edu.pl

Skład Komisji:

Przewodniczący: Dariusz Jabcoń – Kanclerz Uczelni

Z-ca Przewodniczącego: Paweł Gąsior – przedstawiciel pracowników

Członkowie: Paweł Rodziński – przedstawiciel pracodawcy

                       Marta Pietraszak – przedstawiciel pracowników

                       Barbara Kołacz – Specjalista ds. BHP, przedstawiciel pracodawcy