Ułatwienia dostępu

Biblioteka

WYSZUKAJ W ZBIORACH BIBLIOTEKI
ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA
Godziny otwarcia
Szybki kontakt

Biblioteka Akademicka ANS w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

czytelnia 18 26 10 714   wypożyczalnia 18 26 10 715

Komunikaty

Informujemy, iż w okresie przerwy międzysemestralnej, biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 – 15.30.

MAPA STRONY

Krótko o nas  –  Aktualności  –  Kontakt  –  Zasoby tradycyjne  –  Zasoby cyfrowe  –  Biblioteki na terenie Podtatrza

Krótko o nas

Biblioteka Akademicka ANS w Nowym Targu rozpoczęła swoją działalność organizacyjną i usługową w październiku 2002 roku (jako jednostka Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu).

Biblioteka powstała, aby wspierać proces naukowo-dydaktyczny Uczelni poprzez gromadzenie i wypożyczanie zbiorów tradycyjnych, udostępnianie zasobów cyfrowych oraz udzielanie informacji o wartościowych, sprawdzonych źródłach wiedzy.

Obecnie, wykwalifikowany zespół pracowników zatrudniony w Bibliotece Akademickiej klasyfikuje i opracowuje pozyskane zbiory, tworzy bibliografie i kwerendy,
prowadzi działalność dokumentalną, edukacyjną i promocyjną, ponadto współpracuje z innymi jednostkami Uczelni i wspiera jej działalność naukową.

Biblioteka jest otwarta dla społeczności akademickiej oraz dla czytelników nie związanych z Podhalańską Uczelnią.

W październiku 2023 roku biblioteka zmieniła swoją nazwę na Biblioteka Akademicka ANS w Nowym Targu.

Kontakt

Dyrektor Biblioteki Akademickiej

mgr Anna Szarejko

mgr Krzysztof Bosak

starszy bibliotekarz

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Zasoby tradycyjne

Czytelnia

Czytelnia jest jednostką organizacyjną Biblioteki Akademickiej, funkcjonującą w ramach Działu Udostępniania Księgozbioru.

Czytelnia Biblioteki Akademickiej udostępnia swoje zbiory na miejscu. Tylko osoby korzystające z czytelni mają bezpośredni dostęp do czasopism i bogatego księgozbioru regionalnego.

Prawo do korzystania ze zbiorów czytelni mają studenci i pracownicy Uczelni, a także osoby z zewnątrz (nie należące do społeczności akademickiej PPUZ w Nowym Targu).

Użytkownicy czytelni posiadają wolny dostęp do półek z książkami i czasopismami. Mogą również skorzystać ze wszystkich zasobów Biblioteki znajdujących się na jej obszarze tj. komputerów, stanowisk do pracy indywidualnej i grupowej oraz kabiny multimedialnej.

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia jest jednostką organizacyjną Biblioteki Akademickiej, funkcjonującą w ramach Działu Udostępniania Księgozbioru.

Wypożyczalnia Biblioteki Akademickiej udostępnia księgozbiór na zewnątrz i na dłuższy okres, wykorzystując w tym celu konto czytelnika założone w systemie bibliotecznym.

Prawo do korzystania ze wszystkich usług wypożyczalni mają tylko studenci i pracownicy Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Czytelnicy z zewnątrz (nie należący do społeczności akademickiej PPUZ w Nowym Targu) mogę skorzystać ze zbiorów wypożyczalni jedynie na miejscu
w Bibliotece.

Wypożyczalnia udostępnia na zewnątrz zgromadzone zbiory drogą wypożyczeń indywidualnych, bezpośrednich.

Wypożyczenia międzybiblioteczne

Biblioteka Akademicka ANS w Nowym Targu umożliwia korzystanie ze zbiorów innych bibliotek
drogą wypożyczeń międzybibliotecznych.

  • Biblioteka Akademicka sprowadza książki, których nie posiadają biblioteki na terenie miasta Nowy Targ: Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna oraz Biblioteka Pedagogiczna.
  • Sprowadzone dzieła udostępnia się tylko w czytelni w okresie wyznaczonym przez bibliotekę wypożyczającą.
  • W celu złożenia zamówienia należy wypełnić poniższy formularz.
  • Pracownik Biblioteki drogą mailową poinformuje o możliwości skorzystania z książki wypożyczonej z innej biblioteki, w tym o okresie na jaki została sprowadzona.

Zasoby cyfrowe

Biblioteka Akademicka, dzięki oprogramowaniu HAN oferuje zdalny dostęp do zasobów cyfrowych.

Należą do nich zakupione przez bibliotekę e-publikacje w serwisie Ibuk Libra oraz bazach EBSCO a także bazy Wirtualnej Biblioteki Nauki, finansowane przez MNiSW.

Szybki dostęp do najczęściej wybieranych e-zasobów

Dostępne bazy danych

Academic Research Source (EBSCO)

to wielodziedzinowa baza zawiera blisko 200 000 książek elektronicznych oraz blisko 5 000 czasopism o zasięgu międzynarodowym, w tym około 350 polskich czasopism naukowych. W kolekcji dostępne są zasoby z kilkudziesięciu krajów z zakresu ekonomii, biznesu, rolnictwa, technologii, historii, nauk ścisłych, medycyny, nauk społecznych, humanistyki i wiele innych. dostęp do bazy

EBSCO

e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki oferuje użytkownikom dostęp do pełnych tekstów obcojęzycznych czasopism naukowych i popularnonaukowych, amerykańskich i międzynarodowych gazet i dzienników w języku angielskim oraz baz bibliograficznych. Obejmuje szeroki zakres dziedzinowy: nauki medyczne i biomedyczne, nauki ścisłe, humanistyczne, społeczne oraz psychologię, religię, edukację, nauki ekonomiczne
i techniczne, biznes, informatykę i wiele innych. dostęp do bazy

Ibuk Libra

to platforma umożliwiająca dostęp do elektronicznych publikacji z oferty Wydawnictwa Naukowego PWN oraz innych wydawnictw (m.in. Wydawnictwa Lekarskiego PZWL). W czytelni on-line znajdziecie Państwo podręczniki akademickie, publikacje naukowe
z zakresu humanistyki, nauk społecznych, ekonomicznych, matematyczno-przyrodniczych, prawnych, medycyny i informatyki. dostęp do bazy

Medline with full text

jest pełnotekstową bazą z zakresu medycyny, pielęgniarstwa, stomatologii, weterynarii, systemu ochrony zdrowia, nauk przedklinicznych i wielu innych. Baza używa klasyfikacji MeSH (Medical Subject Headings) i umożliwia wyszukiwania w opisach ponad 5.200 czasopism biomedycznych. Baza zawiera pełny tekst 1.200 czasopism indeksowanych od okładki do okładki w bazie bibliograficznej MEDLINE. Wśród tych tytułów znajdują się czasopisma pełnotekstowe bez okresu karencji o najwyższych statystykach użytkowania w indeksie MEDLINE. Baza MEDLINE with Full Text zawiera archiwa artykułów pełnotekstowych od 1949 roku i jest autorytatywnym narzędziem badawczym w zakresie literatury medycznej. Oprócz nauk medycznych takich jak m.in. pediatria, kardiologia, chirurgia, neurologia czy ortopedia, baza zawiera czasopisma z takich dziedzin jak rehabilitacja, fizjoterapia czy ratownictwo medyczne. dostęp do bazy

Nature

e-czasopismo udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki opisuje odkrycia ze wszystkich dziedzin nauk przyrodniczych, inżynieryjnych oraz ścisłych i ekonomicznych.
W ramach licencji krajowej Nature dostępny jest rocznik bieżący oraz 4 roczniki archiwalne. dostęp do bazy

Science

e-czasopismo udostępniane w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki. dostęp do bazy

ScienceDirect / Elsevier

e-zasób udostępniany w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki, wiodąca platforma Elsevier zawierająca zrecenzowaną literaturę naukową. ScienceDirect jest wiarygodnym źródłem wiedzy, pełnym publikacji naukowych, technicznych i medycznych, zawierającym pełnotekstowe wersje artykułów z czasopism i wydania książkowe. Wyśrubowane standardy wydawnicze Elsevier gwarantują wysokiej jakości publikacje. dostęp do bazy

Scopus

e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki tworzona przez Elsevier, zawierająca abstrakty i cytowania z zakresu nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych, medycznych i humanistycznych. Obejmuje ponad 18 000 tytułów czasopism i innych publikacji.
dostęp do bazy

Springer Link

e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki umożliwia dostęp do spisów treści, streszczeń i pełnych tekstów artykułów z ok 1 600 czasopism koncernu wydawniczego Springer oraz wydawnictwa Kluwer Academic Publishers. dostęp do bazy

Web of Science

e-zasób udostępniany w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki jest pakietem baz abstraktowo-bibliometrycznych (tzw. indeksów cytowań), wydawanych przez firmę Thomson Reuters. Platforma zawiera:

  • program EndNote Web służący do gromadzenia opisów bibliograficznych, tworzenia przypisów i bibliografii załącznikowej;
  • serwis Journal Citation Reports umożliwiający sprawdzanie wskaźnika Impact Factor;
  • zestaw narzędzi bibliometrycznych InCites służący do analizy danych zawartych w bazach SCIE, SSCI, A&HCI;, JCR i ESI oraz pozwalający porównywać dorobek naukowy badaczy i instytucji, analizować wykorzystanie czasopism w instytucjach, opracowywać strategie badawcze oraz wspierać decyzje publikacyjne i kadrowo-administracyjne.  dostęp do bazy

Wiley Online Library

e-baza udostępniana w ramach Wirtualnej Biblioteki Nauki która gromadzi czasopisma obejmujące ponad 1 000 tytułów z nauk ścisłych, humanistycznych i społecznych. W ramach dostępu przez WBN można korzystać z czasopism od roku 1997 do bieżącego. dostęp do bazy

Biblioteki na terenie Podtatrza

Nowy Targ – Rabka-Zdrój – Zakopane – Jabłonka


BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W NOWYM TARGU
ul. Królowej Jadwigi 1, 34 – 400 Nowy Targ; kontakt: tel. (18) 26 629 74
Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku 9.00 – 17.00, w soboty 9.00 – 13.00, w środy i niedziele biblioteka jest zamknięta.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W NOWYM TARGU
ul. Kolejowa 23 /Budynek PZU/ III piętro (nowa siedziba); kontakt: (18) 264 63 72
Wypożyczalnia otwarta jest w godzinach 9.00 – 17.00, a w soboty 9.00 – 13.00.

Biblioteka posiada dwie filie: Filia nr l przy ul. Kopernika 12,otwarta w godz. 9.00 – 17.00, w soboty 9.00 – 14.00.
Filia nr 2 na os. Niwa, otwarta jest od poniedziałku do piątku w godz. 13.00 – 17.00.

BIBLIOTEKA PEDAGOGICZNA W RABCE-ZDROJU
ul. Władysława Orkana 49, 34-700 Rabka-Zdrój; kontakt: tel. (18) 26 804 21
Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku 9.00 – 16.00, w soboty i niedziele zamknięta.

BIBLIOTEKA MEDYCZNA IGiChP W RABCE-ZDROJU
kontakt: tel. (18) 26 760 60 w. 450
Biblioteka jest otwarta codziennie 7.00- 14.30. Korzystanie z księgozbioru tylko na miejscu.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W RABCE-ZDROJU
ul. Orkana 27, 34 – 700 Rabka – Zdrój, kontakt: tel. (18) 26 77 449
Biblioteka jest otwarta w poniedziałek 12.00 – 16.00, we wtorek i piątek 10.00 – 17.30, we środy i czwartki 9.00 – 16.00.

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA IM. STEFANA ŻEROMSKIEGO W ZAKOPANEM 
os. Łukaszówki 4a, 34-500 ZAKOPANE, kontakt: tel. (18) 20 66 438
Biblioteka jest otwarta od poniedziałku do piątku w godz. 10.00-18.00, w soboty w godz. 9.00- 15.00, w niedziele jest zamknięta.

ORAWSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA W JABŁONCE 
ul. Sobieskiego 13, 34-480 Jabłonka; kontakt: tel. 18 26 52 379
Biblioteka jest otwarta w poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek w godz. 09.00-18.00, w środy w godz. 08.00-16.00, w soboty w godz. 09.00-14.00, w niedzielę jest zamknięta.

Zapytaj Bibliotekarza

Wypożyczenie międzybiblioteczne

Formularz zamówienia publikacji
Proszę o sprowadzenie publikacji:
Zamawiający: