Ułatwienia dostępu

Struktura organizacji

Biblioteka Akademicka realizuje swoje zadania w obrębie 4 działów. Jej struktura przedstawia się następująco:

Dział Gromadzenia i Opracowania Zbiorów
Jakie prace wykonujemy w ramach działu Gromadzenia i Opracowania Zbiorów? Wykonujemy działania związane z gromadzeniem i uzupełnianiem zbiorów Zajmujemy się oznakowaniem oraz opracowaniem formalnym i rzeczowym materiałów wpływających do Biblioteki Dbamy o właściwe funkcjonowanie komputerowego oraz tradycyjnego katalogu bibliotecznego Opracowujemy i zajmujemy się wydrukiem dokumentów akcesji Prowadzimy księgi inwentarzowe księgozbioru oraz zajmujemy się ich wydrukiem Zajmujemy się realizacją uzgodnień finansowych z kwesturą Uczelni

Jakie prace wykonujemy w ramach działu Udostępniania Księgozbioru?

 • Udostępniamy na zewnątrz różnego typu dokumenty przechowywane w Bibliotece.
 • Udzielamy informacji bibliograficznej.
 • Prowadzimy wypożyczenia miejscowe i międzybiblioteczne.
 • Opracowujemy statystyki.
 • Przeprowadzamy kontrolę i selekcję księgozbioru.
 • Sprawujemy opiekę nad magazynami bibliotecznymi.
 • Dbamy o właściwą ochronę księgozbioru.
 • Wykonujemy prace związane z oprawą i naprawą książek oraz wyznacza egzemplarze wymagające oprawy i naprawy introligatorskiej.

 

JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE W RAMACH DZIAŁU

Wypożyczalnia

Wypożyczalnia międzybiblioteczna

Czytelnia ogólna

Czytelnia księgozbioru podręcznego

Czytelnia czasopism

Czytelnia komputerowa

Czytelnia księgozbioru regionalnego

Jakie prace wykonujemy w ramach działu Informacji Naukowej?

 • Prowadzimy stronę www Biblioteki.
 • Tworzymy warsztat informacyjny na podstawie własnych zbiorów i baz danych; realizujemy kwerendy i bibliografie.
 • Udzielamy informacji bibliotecznych, katalogowych, bibliograficznych, faktograficznych.
 • Prowadzimy usługę Zapytaj Bibliotekarza.
 • Obsługujemy zasoby cyfrowe dostępne w Bibliotece.
 • Przygotowujemy i prowadzimy szkolenie z zakresu przysposobienia bibliotecznego oraz obsługi elektronicznych źródeł informacji.
 • Prowadzimy profil Biblioteki na Facebooku.
 • Przygotowujemy wystawy tematyczne i okolicznościowe oraz je dokumentujemy.

Jakie prace wykonujemy w ramach działu Dokumentowania Dorobku Naukowego i Bibliometrii?

 • Rejestrujemy publikacje pracowników Uczelni.
 • Przygotowujemy informacje dla Rektora, Prorektora ds. Nauki i Projektów, Dyrektora Instytutu, Kierownika Katedry oraz nauczycieli akademickich zatrudnionych w Uczelni na temat stopnia wypełnienia slotów, liczby punktów posiadanych przez poszczególnych pracowników Uczelni, zakresu braków w publikacjach i innych kryteriach branych pod uwagę w ewaluacji dyscypliny naukowej.
 • Udostępniamy nauczycielom akademickim informacje o możliwościach publikacyjnych.
 • Przekazujemy informacje nauczycielom akademickim w zakresie optymalnego wypełnienia slotów publikacyjnych z punktu widzenia interesu danej dyscypliny naukowej prowadzonej w Uczelni.
 • Opracowujemy i na bieżąco prowadzimy bazę dorobku naukowego nauczycieli akademickich Uczelni.
 • Sporządzamy raporty z postępów pracowników Uczelni w zakresie działalności naukowej, w tym publikacyjnej.