Ułatwienia dostępu

Organizacje studenckie

Studenci Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu mają możliwość rozwijania swoich pasji i zainteresowań, a także spędzenia aktywnie czasu i zdobycia nowych przyjaźni poprzez udział w organizacjach i kołach naukowych.

Uczelniany Zespół Góralski Młode Podhale działa przy Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Zrzesza młodzież z całego Podhala, studentów i absolwentów, a także uczniów szkół średnich. Został założony w 2010 r., członkowie Zespołu współpracują z dr hab. Stanisławą Trebunią-Staszel.

Młode Podhale jest ozdobą uczelni, a także dowodem, że regionalizm jest bardzo ważnym aspektem dla społeczności akademickiej. Młodzi Podhalanie uświetniają ważne wydarzenia, które odbywają się na Uczelni, a także reprezentują swoją Alma Mater i całe Podhale na licznych wydarzeniach kulturalnych i przeglądach nie tylko w Polsce, ale i za granicą. Członkowie zespołu cieszą się uznaniem, są doceniani na konkursach, gdzie zdobywają liczne nagrody. Uczestniczenie w działaniach Zespołu to nie tylko pojawianie się na próbach, doskonalenie umiejętności i przygotowywanie występów – to misja, to zaangażowanie w szerzenie tradycji regionalnej, ale także możliwość przeżycia niesamowitej przygody, podróżowania, wyzwolenia radosnej iskry góralskiego temperamentu, zdobycia przyjaźni, które przetrwają próbę czasu.

Więcej informacji o Zespole Młode Podhale pod linkiem. Zapraszamy do odwiedzin!

Historia AZS

Klub Uczelniany AZS ANS w Nowym Targu powstał w 2016 roku z inicjatywy ówczesnego Rektora ks. dr hab. Stanisława Gulaka oraz osób związanych z Zakładem Wychowania Fizycznego i Sportu. Decyzją Władz Uczelni wszystkie kluby działające na terenie PPWSZ, a było ich kilka (m.in. KU KUSZ, KU RECREO), zostały rozwiązane i stworzono jedną organizację. W ciągu kilkuletniej działalności studenci z powodzeniem reprezentowali Uczelnię na imprezach akademickich każdego szczebla. Zawodnicy zdobywali indywidualne i drużynowe tytuły Akademickich Mistrzów Polski w unihokeju, kolarstwie, snowboardzie i narciarstwie alpejskim.

Działalność AZS

Obecnie KU AZS ANS w Nowym Targu jest jednostką podlegającą pod Organizację Środowiskową AZS Kraków. KU AZS zrzesza kilkudziesięciu studentów z wszystkich kierunków studiów podhalańskiej Uczelni. W ramach działalności klubu funkcjonują sekcje m.in. zespołowych gier sportowych, salsy, wspinaczki, sportów walki, sportów siłowych i sportów zimowych. Lista sekcji jest otwarta, czekamy na propozycje studentów, a w przypadku zgłoszenia wystarczającej liczby członków, powołamy nową sekcję. Klub był organizatorem lub współorganizatorem dużych imprez studenckich i sportowych (Juwenalia, Biegi o Puchar Rektora, Zimowe Zawody o Puchar Rektora, Akademicki Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym). Studenci zrzeszeni w Klubie pełnią funkcję wolontariuszy i sędziów na zawodach sportowych organizowanych przez podmioty zewnętrzne (miasto, powiat, firmy komercyjne).

Studenckie Koło Naukowe „Zdrówko”

Studenckie Koło Naukowe „Zdrówko” powstało w roku akademickim 2022/2023. Do głównych celów należy rozwijanie zainteresowań naukowych studentów, angażowanie studentów w pracę naukową, integracja środowiska studenckiego, podejmowanie inicjatyw na rzecz aktywizowania środowiska studenckiego – organizowanie i udział w seminariach, konferencjach, zjazdach naukowych, spotkaniach i dyskusjach, współpracę z innymi organizacjami naukowymi w kraju i za granicą, działalność publicystyczną i wydawniczą. 

Koło Naukowe IMMOBILIARE

27 kwietnia br. w naszej Uczelni działalność rozpoczęło Koło Naukowe IMMOBILIARE. Podczas spotkań członkowie pogłębiają wiedzę z zakresu nieruchomości. Nowe Koło powstało z inicjatywy dra Marcina Surówki oraz mgra inż. Łukasza Kmiecia. Interesujesz się tematyką nieruchomości? Nie wahaj się – dołącz do Koła Naukowego IMMOBILIARE, poznaj inspirujących ludzi i rozwiń swoje kompetencje! Maszy pytania? Napisz: lukasz.kmiec@ans-nt.edu.pl

Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki

W październiku 2008 r. powstało koło naukowe stworzone z myślą o studentach turystyki i rekreacji, miłośnicy wiedzy, szeroko rozumianej aktywności fizycznej i przyrody skupiają się w nim, by wspólnie zgłębiać tajniki kierunkowej wiedzy, przemierzać razem nowe ścieżki i zdobywać szczyty. Celem koła miłośników turystyki jest także budzenie zainteresowań naukowych, wdrażanie studentów do pracy naukowej i badawczej, umożliwienie wymiany doświadczeń i prezentowania wyników własnych prac badawczych, rozwijanie współpracy naukowej z innymi ośrodkami naukowymi.

A może i Ty chcesz przeżyć z nami te niesamowite przygody?

DOŁĄCZ DO NAS I SPEŁNIAJ SWOJE MARZENIA!

Zobacz nas na FB  i  Instagramie.

Koło Naukowe Ratownik

Koło Naukowe „RATOWNIK” działa przy Instytucie Medycznym od października 2009 r. i zrzesza pasjonatów kierunku, którzy pragną poszerzyć swoją wiedzę.

Studenci należący do koła wspólnie przygotowują się do organizacji i udziału w konferencjach naukowych, współpracują ze służbami ratowniczymi i innymi kołami naukowymi, redagują artykuły naukowe do dwumiesięcznika „Na ratunek”, odbywają zajęcia w prosektorium, organizują i biorą udział w imprezach ratowniczych (pokazy, zawody), odwiedzają szkoły, gdzie uczą np. pierwszej pomocy, zabezpieczają imprezy, promują uczelnię, a także cieszą się życiem studenckim.

Studenckie Koło Naukowe Pielęgniarstwa Psychiatrycznego

Koło Naukowe Pielęgniarstwa Psychiatrycznego działa przy Instytucie Medycznym od marca 2011 roku. Głównym zadaniem i założeniem Koła jest rozwijanie zainteresowań studentów, pobudzanie chęci zdobywania i poszerzania wiedzy oraz czerpania przyjemności z nauki. Studenci biorą udział (również czynny) w konferencjach naukowych organizowanych w Alma Mater, a także na innych uczelniach, spotykają się z profesjonalistami w dziedzinie pielęgniarstwa, którzy dzielą się z nimi doświadczeniami i nietypowymi przypadkami medycznymi, promują zdrowie psychiczne, biorą udział w warsztatach organizowanych w placówkach terapeutycznych.

Studenckie Koło Naukowe „INTER-NURSE”

Studenckie Koło Naukowe „INTER-NURSE” działa przy Instytucie Medycznym. To organizacja studencka, której celem jest pogłębianie wiedzy, rozwijanie zainteresowań i umiejętności członków w wymiarze interdyscyplinarnym tak, aby każdy student mógł czerpać przyjemność z uczestnictwa i pogłębiać swoją wiedzę wielokierunkowo. Członkowie Koła promują ideę współpracy międzypokoleniowej, kultywują tradycję zawodu pielęgniarki (sekcja historyczna), promują  Instytut Medyczny, biorą udział w konferencjach.

Studenckie Koło Naukowe „KosmetoScience”

„KosmetoScience” od października 2015 r. motywem przewodnim działalności Koła jest stworzenie forum dyskusyjnego oraz umożliwienie rozwoju naukowego studentom, a przede wszystkim zapewnienie warunków do prowadzenia badań naukowych i promowania ich wyników podczas studenckich konferencji naukowych. Każdego roku działalność Koła nastawiona jest w szczególności na jeden temat przewodni (np. w 2016 r. skupiano się na badaniach w zakresie wprowadzania kosmetyków na rynek i ocenę ich bezpieczeństwa). Wyniki przeprowadzonych przez studentów badań przedstawiane są na Konferencji Studenckich Kół Naukowych.

Studenckie Koło Naukowe Ekonomii i Rachunkowości (SKNER)

Koło Naukowe Ekonomii i Rachunkowości powstało z myślą o studentach kierunków ekonomicznych w ANS w Nowym Targu. Opiekunem koła naukowego jest dr Wioletta Bień.

Obecnie organizacja zrzesza 16 studentów I i II stopnia z kierunku finanse i rachunkowość oraz rachunkowość i analityka ekonomiczna.

Celem działalności Koła jest umożliwienie pogłębiania wiedzy i zainteresowań z zakresu rachunkowości oraz nauk ekonomicznych poprzez:

  • spotkania z przedsiębiorcami i praktykami rachunkowości,
  • organizowanie debat naukowych,
  • korzystanie z pomocy naukowych będących w posiadaniu Koła,
  • popularyzację wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkół ponadpodstawowych i studentów,
  • udział w różnorodnych szkoleniach, prelekcjach i konferencjach naukowych.

Koło realizuje swoje działania dzięki cyklicznym spotkaniom organizowanym przy użyciu platform internetowych oraz w formie stacjonarnej na Uczelni. W bieżącym roku akademickim członkowie Koła podjęli wiele inicjatyw i uczestniczyli w takich przedsięwzięciach jak: Dni Otwarte Uczelni, IX Letnie Igrzyska z Rachunkowości w UEK, spotkania z praktykami rachunkowości i ekonomii, szkolenia, wyjazdy integracyjne, współpraca z Klubem Młodych Księgowych działającym w strukturze organizacyjnej Stowarzyszenia Księgowych w Krakowie.

Wszystkich studentów zainteresowanych tematyką rachunkowości, finansów i ekonomii serdecznie zapraszamy i zachęcamy do dołączenia do naszego zespołu – Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii i Rachunkowości.

Zobacz nas na FB

Studenckie Koło Naukowe Języka Angielskiego

Studenckie Koło Naukowe Języka Angielskiego zrzesza wszystkich zainteresowanych studentów kierunku filologia angielska. Podczas spotkań członkowie doskonalą różnorodne kompetencje językowe z zakresu języka angielskiego, pokonują bariery językowe, rozwijają swoje zainteresowania, a także uzyskują motywację do dalszej edukacji. Studenci umawiają się także na konsultacje „speaking workshop” z wybranym przez siebie lektorem, która jest dla nich lekcją efektywnego posługiwania się językiem obcym. Na „anglistów” czeka też English Club, to w nim ujawniają się talenty aktorskie i nie tylko.

Ad Quadratum i MODULOR

Ad Quadratum to koło naukowe, które działa od 2009 r. przy kierunku architektura, to tam studenci realizują swoje pasje i zainteresowania, poszerzają wiedzę kierunkową i umiejętności artystyczne, poprzez warsztaty z rysunku, grafiki i fotografii. 

Młodszym bratem Ad Quadratum jest MODULOR, który zagościł na Uczelni w październiku 2011 r. z inicjatywy studentów.  W ramach działalności kół studenci wyjeżdżają na plenery fotograficzne, malarskie i rysunkowe, a także targi budownictwa; uczestniczą w sympozjach i konferencjach tematycznych.

FizjoMaster

FizjoMaster jest jednym z najstarszych kół naukowych działających w ANS w Nowym Targu. Powstało 15 października październiku 2004 r. Założycielem oraz pierwszym opiekunem koła był prof. dr hab. Tadeusz Kasperczyk.  Od początku głównym założeniem działalności koła jest tworzenie forum dyskusyjnego dla studentów kierunku fizjoterapia oraz umożliwianie im rozwoju naukowego, a przede wszystkim warunków do prowadzenia badań naukowych i promowania ich wyników podczas studenckich konferencji naukowych. Pasjonaci kierunku mogą zabłysnąć swoją wiedzą i osiągnięciami m.in. podczas Międzynarodowych Konferencji Studenckich.

AKSON

Drugim Kołem Naukowym działającym przy kierunku fizjoterapia jest AKSON. Studenci czynnie uczestniczą w wydarzeniach organizowanych przez Uczelnię, promują kierunek fizjoterapia, wykonują liczne pokazy swoich umiejętności, prezentują techniki terapii czy masażu.

Studenckie Koło Naukowe MEDICUS

W marcu 2024 roku powstało Studenckie Koło Naukowe MEDICUS, którego program i zakres działania oparty jest o pracę naukowo-badawczą z zakresu nauk medycznych. Do priorytetowych celów koła należy stworzenie członkom możliwości rozwoju i samokształcenia w dziedzinie nauk medycznych, organizowanie i przeprowadzanie badań o charakterze teoretycznym i praktycznym, organizowanie konferencji i prelekcji oraz wydawanie publikacji mających na celu zaprezentowanie wyników prac Koła naukowego.