Ułatwienia dostępu

Uczelnia

Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu powstała w 2001 roku jako pierwsza w Polsce tego typu jednostka utworzona na wniosek samorządu województwa. Patronat nad nią objęli Uniwersytet Jagielloński oraz krakowska Akademia Wychowania Fizycznego im. Bronisława Czecha. Od momentu swojego powstania, PPWSZ podpisała porozumienia o współpracy z innymi renomowanymi uczelniami, wśród nich: Uniwersytetem Ekonomicznym, Politechniką Krakowską, Krakowską Akademią im. Andrzeja Frycza-Modrzewskiego oraz Akademią Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie i Uniwersytetem Rolniczym. W lipcu 2016 r. powołano do istnienia jednostkę wspólną dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie i Podhalańskiej Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Nowym Targu – Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych. W 2019 roku PPWSZ zmieniła swoją nazwę na: Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu. 2023 rok przyniósł kolejną zmianę – tym razem – na Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Targu, a ponadto utworzenie nowej jednostki – Instytutu Lekarskiego, w ramach którego kształcenie zdobywają przyszli lekarze.

Kształcenie

Początkowo w ofercie edukacyjnej znajdowały się cztery kierunki studiów: filologia polska, fizjoterapia, pielęgniarstwo oraz turystyka i rekreacja. Obecnie jest ich 15, w tym nowoutworzone kierunki: lekarski, psychologia oraz sport i turystyka na terenach górskich. W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu studenci zdobywają wykształcenie na studiach licencjackich, inżynierskich, magisterskich oraz jednolitych studiach magisterskich. Dzięki Karcie Erasmus, studenci mogą zrealizować część programu kształcenia w innych europejskich uczelniach. Kampus składa się z dwóch budynków, które swoją nazwę wzięły od pasm górskich. Od 2011 roku społeczność akademicka ma do swojej dyspozycji obok obiektu „Gorce”, budynek „Tatry”, w którym znajduje się Centrum Dydaktyczno-Biblioteczne z przestronną, nowoczesną aulą oraz biblioteką akademicką i licznymi salami wykładowymi. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu, w trosce o praktyczne aspekty kształcenia, poszerza zaplecze dydaktyczne, poprzez tworzenie kolejnych specjalistycznych laboratoriów dostosowanych do pojawiających się potrzeb i najwyższych standardów.

Rozwój

W murach nowotarskiej uczelni studenci rozwijają swoje pasje oraz kompetencje, między innymi poprzez udział w kołach naukowych, działających przy poszczególnych kierunkach, czy aktywne uczestnictwo w konferencjach naukowych. Każdy student, który chce rozwijać się w różnych dyscyplinach sportowych może dołączyć do Klubu Uczelnianego Akademickiego Związku Sportowego, pasjonaci kultury regionalnej realizują zainteresowania w Uczelnianym Zespole Góralskim „Młode Podhale”.

Dlaczego warto?

Kształcimy studentów od 23. lat. ANS w Nowym Targu jest uczelnią otwartą na innowacje i zmiany na rynku pracy, nastawioną na potrzeby studentów i ich preferencje. Stawiamy na wzajemną otwartość i przyjazną atmosferę. Zajęcia prowadzone są w niedużych grupach, co pozwala wykładowcom na indywidualne podejście do każdej osoby i sprzyja tworzeniu akademickiej społeczności. Dzięki dobremu skomunikowaniu Nowego Targu z dużymi miastami jest to świetne miejsce na start Twojej kariery, bez radykalnych zmian miejsca zamieszkania i związanego z tym stresu. Naszym wyróżnikiem jest również niezwykłe położenie geograficzne. Pochodzisz z odległych zakątków Małopolski, a może kraju? Chcesz oderwać się od tego, co jest Ci znane? Wybierz Nowy Targ i rozkoszuj się naszym klimatem.

Instytuty