Ułatwienia dostępu

Szkolenia on-line

Szkolenie biblioteczne 2023

Celem szkolenia bibliotecznego jest przedstawienie nowym użytkownikom Biblioteki Akademickiej ANS
zasad jej funkcjonowania oraz zapoznanie z udostępnianymi przez nią zasobami.


Warunkiem nabycia umiejętności korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej
jest odbycie szkolenia zamieszczonego poniżej.

 

UCZESTNICY SZKOLENIA

Szkolenie skierowane jest do:

  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych pierwszego stopnia
  • studentów I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych drugiego stopnia

ZALICZENIE SZKOLENIA

Szkolenie prowadzone jest drogą elektroniczną. W celu zaliczenia szkolenia należy:

  • zapoznać się z materiałami dostępnymi w formularzu zamieszczonym poniżej, odpowiedzieć na pytania zamieszczone w każdej sekcji formularza i na końcu podać numer albumu, w celu identyfikacji uczestnika kursu,
    UWAGA: Jeżeli numer albumu zostanie błędnie wprowadzony, szkolenie nie zostanie zaliczone.
  • kliknąć opcję PRZEŚLIJ, a następnie sprawdzić ilość zdobytych punktów; szkolenie zostanie zaliczone, jeżeli uczestnik odpowiadając w formularzu na pytania zdobędzie co najmniej 8 z 10 możliwych punktów!

 

 Formularz SZKOLENIA BIBLIOTECZNEGO 2023
kliknij, aby odbyć szkolenie