Ułatwienia dostępu

Zbiory i usługi

Od początku swego istnienia Biblioteka Akademicka dostosowuje swoją ofertę do potrzeb czytelników. TO CZYTELNIK I JEGO POTRZEBY SĄ NAJWAŻNIEJSZE.

ZBIORY Z WIELU DZIEDZIN WIEDZY

Gromadzony przez Bibliotekę Akademicką księgozbiór ściśle związany jest z planem nauczania w PPUZ w Nowym Targu. W jego skład wchodzą podręczniki akademickie, książki naukowe, specjalistyczne czasopisma, publikacje regionalne, mapy, broszury, biuletyny, płyty CD. Liczba publikacji zwartych i ciągłych regularnie jest powiększana poprzez zakupy nowości wydawniczych, jak również otrzymywane dary od instytucji i osób prywatnych.

Ponadto Biblioteka posiada zbiory specjalne w skład których wchodzą: mapy, płyty CD, pocztówki i fotografie regionalne, panoramy Podhala i Tatr, plansze anatomiczne, dokumenty życia społecznego dotyczące działalności Biblioteki Akademickiej i Uczelni.

USŁUGI NA MIARĘ XXI WIEKU,
BY ZASOBÓW WIEDZY KORZYSTAŁO SIĘ ŁATWO i PRZYJEMNIE, CZĘSTO BEZ WYCHODZENIA Z DOMU

Biblioteka PPUZ to nie tylko regały pełne bogatego księgozbioru, z którego można korzystać, ale także nowoczesne usługi, dostosowane do odbiorców. Biblioteka oferuje usługi, oparte o nowe rozwiązania technologiczne, ułatwiające korzystanie z Biblioteki oraz jej zasobów na terenie Uczelni oraz poza jej siedzibą. Do najbardziej cenionych przez czytelników należą: usługa aktywacji konta, zamawiania i rezerwowania książek na odległość oraz zdalny dostęp do konta czytelnika i zasobów cyfrowych Biblioteki za pomocą jednego loginu i jednego hasła. Zwrot wypożyczeń nie musi odbywać się w Bibliotece w godzinach jej pracy – czytelnik może skorzystać z wrzutni umiejscowionej na terenie Uczelni, służącej do samodzielnego zwrotu książek. Co więcej Biblioteka wprowadziła rozwiązania umożliwiające korzystanie ze zbiorów innych bibliotek działających na terenie kraju, w ramach usługi wypożyczeń międzybibliotecznych, prowadzonych w formie stacjonarnej i cyfrowej. To tylko niektóre z usług cieszących się dużą popularnością i świadczące o nowoczesności Biblioteki.

Zbiory Biblioteki Akademickiej odpowiadają zapotrzebowaniom studentów, nauczycieli akademickich i pracowników administracji. Biblioteka poszerza swój księgozbiór w oparciu o zgłoszenia pracowników naukowych i dydaktycznych oraz bierze pod uwagę propozycje studentów. Zakupione publikacje przechodzą proces gromadzenia i opracowania, wreszcie po odpowiednim zabezpieczeniu trafiają na biblioteczne regały czytelni i wypożyczalni.

Biblioteka gromadzi (w przypadku e-publikacji wykupuje dostęp) i udostępnia czytelnikom publikacje z następujących dziedzin:

 • medycyna – m. in. anatomia i fizjologia człowieka, ratownictwo medyczne, fizjoterapia, pielęgniarstwo, farmakologia, choroby wewnętrzne
 • dietetyka, zdrowie publiczne, higiena
 • ekonomia, finanse, rachunkowość, marketing i zarządzanie, matematyka,
 • architektura, sztuka, technika, budownictwo,
 • turystyka i rekreacja, hotelarstwo,
 • sport,
 • praca socjalna,
 • bezpieczeństwo narodowe,
 • gospodarka przestrzenna, inżynieria środowiska, nauka o ziemi, ekologia,
 • przyroda, biologia, chemia,
 • psychologia, filozofia, socjologia, prawo,
 • historia, geografia,
 • nauka języków obcych,
 • literatura polska i obca,
 • encyklopedie i słowniki,
 • regionalia związane z Podtatrzem i Małopolską.

 

Obecnie księgozbiór Biblioteki Akademickiej liczy ponad 30 000 woluminów.

Biblioteka Akademicka posiada zbiory specjalne do których zalicza:
 • mapy,
 • płyty CD-ROM
 • plansze anatomiczne,
 • pocztówki i fotografie regionalne,
 • panoramy Podhala i Tatr,
 • dokumenty życia społecznego dotyczące działalności Biblioteki Akademickiej i Uczelni.
Biblioteka Akademicka prowadzi działalność usługową. Zdecydowana większość usług dostępna jest przez cały rok akademicki, tylko nieliczne usługi realizowane są cyklicznie. Obecnie prowadzone są:
 • usługa zdalnego zamawiania i rezerwowania książek podlegających wypożyczeniu
  poprzez elektroniczny system wypożyczeń (system biblioteczny Patron, katalog on-line)
 • usługa aktywacji konta bibliotecznego bez konieczności wizyty w Bibliotece; możliwość sprawdzenia aktualnego stanu konta; otrzymywanie mailowych powiadomień o zbliżającym się terminie zwrotu lub upomnień o przekroczonym terminie wypożyczeń
  poprzez elektroniczne konto czytelnika (system biblioteczny Patron, katalog on-line)
 • usługa zdalnego dostępu do zasobów cyfrowych przy wykorzystaniu danych służących do logowania w katalogu on-line Biblioteki
  dzięki zakupionemu oprogramowaniu HAN
 • usługa wypożyczeń międzybibliotecznych realizowanych w czytelni Biblioteki Akademickiej,
  Biblioteka realizuje wniosek o sprowadzenie publikacji dostępnej w innej bibliotece akademickiej na terenie Polski (wnioskujący wypełnia formularz wypożyczenia on-line); czytelnik nie ponosi kosztów wysyłki publikacji; z książki można skorzystać przez kilka tygodni, na miejscu, w czytelni Biblioteki.
 • usługa cyfrowej wypożyczalni międzybibliotecznej ACADEMICA
  na wniosek czytelnika Biblioteka wypożycza/rezerwuje publikację w postaci cyfrowej, która dostępna jest przez określony czas na jednym z komputerów w czytelni Biblioteki
 • usługa samodzielnego zwrotu książek, bez konieczności wizyty w Bibliotece
  przy wykorzystaniu WRZUTNI KSIĄŻEK, dostępnej w holu budynku Tatry
  z wrzutni można korzystać po godzinach pracy Biblioteki Akademickiej
 • usługa szybkiego kontaktu z pracownikiem Biblioteki za pomocą komunikatora ZAPYTAJ BIBLIOTEKARZA
 • usługa szybkiego kontaktu z pracownikiem Biblioteki za pomocą komunikatora Gadu Gadu
 • usługa bieżącego dostępu do informacji z życia Biblioteki Akademickiej, w tym jej nieustannie poszerzanej oferty dla czytelników
  za pośrednictwem oficjalnego funpage’u Biblioteki w serwisie społecznościowym Facebook
 • usługa BIBLIOTEKARZ DLA CIEBIE
  indywidualna pomoc z zakresu dostępu do zasobów Biblioteki Akademickiej, wyszukiwania wartościowych i sprawdzonych źródeł wiedzy, tworzeniu przypisów bibliograficznych prowadzona przez wybranego pracownika Biblioteki po wcześniejszym ustaleniu terminu; usługa zakłada poświęcenie dłuższego czasu czytelnikowi lub niewielkiej grupie czytelników (co najmniej 15 min)
 • usługa BIBLIOTEKA NA START
  dla studentów, którzy oprócz odbytego szkolenia bibliotecznego, chcą więcej dowiedzieć się o zasadach funkcjonowania Biblioteki Akademickiej, wprowadzona została możliwość grupowego zwiedzania Biblioteki (do 10 osób w jednej grupie) w miesiącach październik i listopad; usługa kierowana jest przede wszystkim do osób rozpoczynających I rok studiów
 • usługa KSIĄŻKA ZA KSIĄŻKĘ
  przyjdź do Biblioteki ze swoją książką, zostaw ją innemu czytelnikowi, zabierz inną
 • usługa wypożyczenia słuchawek na potrzeby zajęć zdalnych realizowanych w czytelni Biblioteki