Ułatwienia dostępu

Czytelnia

Czytelnia jest jednostką organizacyjną Biblioteki Akademickiej, funkcjonującą w ramach Działu Udostępniania Księgozbioru.

Czytelnia Biblioteki Akademickiej udostępnia swoje zbiory na miejscu. Tylko osoby korzystające z czytelni mają bezpośredni dostęp do czasopism i bogatego księgozbioru regionalnego.

Prawo do korzystania ze zbiorów czytelni mają studenci i pracownicy Uczelni, a także osoby
z zewnątrz (nie należące do społeczności akademickiej ANS w Nowym Targu).

Użytkownicy czytelni posiadają wolny dostęp do półek z książkami i czasopismami. Mogą również skorzystać ze wszystkich zasobów Biblioteki znajdujących się na jej obszarze tj. komputerów, stanowisk do pracy indywidualnej i grupowej oraz kabiny multimedialnej.

Osoby chcące skorzystać z zasobów czytelni zobowiązane są do spełnienia następujących czynności:

 • wpisanie się do rejestru użytkowników
 • pozostawienie okryć wierzchnich w szatni.

W czytelni obowiązują zasady wolnego dostępu do półek z książkami i czasopismami. Po skończonej pracy czytelnik zostawia publikację na stoliku w wyznaczonym miejscu. Książki na półki odkłada tylko pracownik biblioteki, aby zachować odpowiedni porządek, a tym samym ułatwić dostęp kolejnym użytkownikom.


W czytelni obowiązuje zachowanie odpowiadające powadze instytucji naukowej.

Na jej terenie zabrania się prowadzenia rozmów przez telefon, wnoszenia i spożywania jedzenia i napojów.
Należy zachować ciszę.

Z księgozbioru podręcznego Czytelni mogą korzystać studenci i pracownicy Uczelni, a także osoby z zewnątrz (nie należące do społeczności akademickiej PPUZ w Nowym Targu).

Zbiory czytelni nie podlegają wypożyczeniu na zewnątrz, można z nich korzystać jedynie na miejscu.

W czytelni obowiązują zasady wolnego dostępu do półek z książkami,

WAŻNE!
Po skończonej pracy czytelnik zostawia publikację na stoliku w wyznaczonym miejscu.
Książki na półki odkłada tylko pracownik biblioteki, aby zachować odpowiedni porządek,
a tym samym ułatwić dostęp kolejnym użytkownikom.

Czytelnia Czasopism ma charakter otwarty. Każdy czytelnik ma możliwość wolnego dostępu do półek, na których znajdują się tytuły aktualnie prenumerowane przez Bibliotekę. W celu skorzystania z numerów poprzedzających bieżące wydanie, należy podnieść półkę, na której prezentowany jest aktualny numer czasopisma i wybrać odpowiedni egzemplarz. Po skończonej pracy należy czasopismo odłożyć w wyznaczonym miejscu.

Wydawnictwa czasopiśmiennicze podlegają udostępnieniu na miejscu w czytelni.

 

Wykaz tytułów czasopism zaprenumerowanych przez Bibliotekę Akademicką na 2024 rok


     CZASOPISMA KRAJOWE

 1. ACADEMY OF AESTETIC AND ANTI-AGIN MEDICINE
 2. POSTĘPY DERMATOLOGII I ALER.
 3. ALMANACH NOWOTARSKI
 4. ANESTEZJOLOGIA I RATOWNICTWO
 5. ARCHITEKTURA & BIZNES
 6. ARCHITEKTURA
 7. E-AROMATERAPIA (PDF)
 8. AURA
 9. BEAUTY FORUM
 10. BIBLIOTEKARZ
 11. BUILDER KALEJD.BUDOWLANY
 12. CHARAKTERY
 13. CZTERY KĄTY
 14. CZŁOWIEK-NIEPLNOSPRAWNOŚĆ-SPOŁECZEŃSTWO
 15. DERMATOLOGIA PRAKTYCZNA
 16. EKONOMIA I ŚRODOWISKO
 17. FIZJOTERAPIA POLSKA
 18. FOLIA TURISTICA
 19. FORUM AKADEMICKIE
 20. E-GAZETA BANKOWA(eGAZETY)
 21. GAZETA GÓRSKA
 22. P.GAZETA KRAKOWSKA
 23. P.GAZETA WYBORCZA
 24. GERONTOLOGIA POLSKA
 25. KOSMETOLOGIA ESTETYCZNA
 26. LNE&SPA NOWOŚCI W KOSMETYCE
 27. MAGAZYN PIELĘGNIARKI
 28. PHYSIOTHERAPY REVIEW (dawn.MEDYCYNA MANUALNA)
 29. MEDYCYNA PALIATYWNA (TERMEDIA)
 30. MEDYCYNA PO DYPLOMIE
 31. MEDYCYNA PRAKTYCZNA
 32. MEDYCYNA SPORTOWA
 33. NA RATUNEK
 34. NEUROLOGIA I NEUROCHIRURGIA POLSKA
 35. PIELĘGNIARSTWO CHIRURGICZNE I ANGIOLOGICZNE
 36. PIELĘGNIARSTWO POLSKIE
 37. POLISH JOURNAL OF COSMETOLOGY
 38. POLISH JOUR. OF MIKROBIOLOGY
 39. POLSKA ZBROJNA
 40. POLSKI PRZEGLĄD NEUROLOGICZNY
 41. POLSKIE FORUM PSYCHOLOGICZNE
 42. PRACA SOCJALNA
 43. PRACE PIENIŃSKIE
 44. PRAKTYCZNA FIZJOTERAPIA I REHABILITACJA
 45. PROBLEMY OPIEKUŃCZO-WYCHOWOWAWCZE
 46. PRZEGLĄD EPIDEMIOLOGICZNY
 47. PRZEGLĄD GEODEZYJNY (SIGMA)
 48. PRZEGLĄD GEODEZYJNY PLUS (SIGMA)
 49. PRZEGLĄD PEDIATRYCZNY
 50. PRZEGLĄD POŻARNICZY
 51. PRZEGLĄD PSYCHOLOGICZNY
 52. PRZEGLĄD SOCJOLOGICZNY
 53. PRZEGLĄD TECHNICZNY
 54. PSYCHOLOGIA W PRAKTYCE
 55. PSYCHOLOGIA WYCHOWAWCZA
 56. PSYCHOTERAPIA
 57. PSYCHOTERAPIA POLSKA
 58. PSYCHIATRIA PO DYPLOMIE
 59. E-RACHUNKOWOŚĆ
 60. REHABILITACJA MEDYCZNA
 61. REHABILITACJA W PRAKTYCE
 62. REMEDIUM
 63. RENOWACJE I ZABYTKI
 64. RYNEK TURYSTYCZNY
 65. ŚWIAT SZKŁA
 66. TATRY TPN
 67. TURYZM
 68. TYGODNIK PODHALAŃSKI
 69. TYGODNIK POWSZECHNY
 70. WIERCHY
 71. E-WOJSKO I TECHNIKA (eGazety)
 72. WSPÓŁCZESNA DIETETYKA
 73. WSPÓŁCZESNA ONKOLOGIA

 

     CZASOPISMA ZAGRANICZNE

 1. EVIDENCE-BASED NURSING (UK)
 2. INTERNATIONAL JOURNAL OF COSMETIC SCIENCE
 3. TIME
 4. THE ECONOMIST
 5. DEUTSCH AKTUELL
 6. ARCHITEKTUR ACTUEL (AT)
 7. DETAIL

 

U W A G A
Numery czasopism opublikowane wcześniej, niż te do których czytelnicy mają bezpośredni dostęp w czytelni czasopism,
znajdują się w części magazynowej biblioteki.
Chcąc uzyskać dostęp do danego numeru lub całego rocznika, należy wypełnić rewers
(podać: tytuł, numer czasopisma, rok wydania, datę udostępnienia i złożyć podpis).
Rewers realizuje pracownik biblioteki.

 

Bibliografia zawartości czasopism dostępnych w zbiorach Biblioteki Akademickiej ANS w Nowym Targu

Biblioteka Akademicka ANS przygotowuje bibliografie zawartości czasopism na wybrane tematy. Zestawienia dotyczą zagadnień głównie z zakresu medycyny.
Obecnie w CZYTELNI biblioteki udostępnione są następujące wykazy bibliograficzne:

 • AIDS / HIV
 • ALKOHOL
 • ALZHEIMER
 • ANOREKSJA I BULIMIA
 • ASTMA I INNE CHOROBY UKŁADU ODDECHOWEGO
 • AUTYZM
 • BÓL
 • CUKRZYCA
 • MUKOWISCYDOZA
 • MÓZGOWE PORAŻENIE DZIECIĘCE
 • MUZYKOTERAPIA I INNE NIETYPOWE FORMY TERAPII
 • NIEPEŁNOSPRAWNOŚĆ –  OPIEKA, REHABILITACJA, EDUKACJA
 • NIKOTYNA
 • OPIEKA I REHABILITACJA W GERIATRII
 • OTYŁOŚĆ
 • PARKINSON
 • RAK
 • STWARDNIENIE ROZSIANE
 • UDAR – PIELĘGNOWANIE I REHABILITACJA
 • ETYKA W POŁOŻNICTWIE I GINEKOLOGII
 • JAKOŚĆ ŻYCIA
 • NARKOTYKI I SUBSTANCJE PSYCHOAKTYWNE
 • ŚMIERĆ, EUTANAZJA, CIERPIENIE
 • WYKORZYSTANIE CZASU WOLNEGO

Czytelni Księgozbioru Regionalnego gromadzone są książki, czasopisma, mapy, foldery, broszury, panoramy, pocztówki i inne wydawnictwa dotyczące regionów szeroko rozumianego Podtatrza, m.in. Podhala, Orawy i Spisza, a także regionów Małopolski.

Księgozbiór regionalny nie podlega wypożyczeniu na zewnątrz za wyjątkiem nie których tytułów zgromadzonych w kilku egzemplarzach. Dublety mogą zostać wypożyczone na okres 7 dni na konto czytelnika.

Każdy użytkownik ma możliwość wolnego dostępu do półek z regionaliami.

W zbiorach czytelni regionalnej znajduje się obecnie ponad 2 000 woluminów zwartych i ciągłych.

Czytelni Komputerowej znajduje się 12 stanowisk wyposażonych w komputery z dostępem do internetu oraz kabina multimedialna przygotowana do pracy ze zbiorami audiowizualnymi.

Prawo do korzystania z komputerów mają pracownicy i studenci ANS w Nowym Targu, jak również osoby niezwiązane z Podhalańską Uczelnią.

Z Internetu można korzystać bezpłatnie w czasie godzin otwarcia biblioteki.
Internet może być wykorzystywany wyłącznie do celów edukacyjnych i naukowo – dydaktycznych. Nie można wykorzystywać Internetu do wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców, wyszukiwania informacji obrażających uczucia osób trzecich, pracy zarobkowej oraz gier i zabaw. Dyżurujący bibliotekarz ma prawo kontrolować zgodność korzystania internetu z regulaminem użytkowania zasobów biblioteki.

Zabrania się:

 • instalowania i wgrywania programów i plików
 • zmian ustawień w komputerze
 • demontowania komputerów i zmiany komponentów sprzętu komputerowego; sprzęt może być przemieszczany tylko przez uprawnione osoby

W czytelni można korzystać z własnego sprzętu komputerowego. Biblioteka oferuje dostęp do internetu bezprzewodowego (Wi-Fi). Hasło do sieci bezprzewodowej udostępniają pracownicy biblioteki.

 

Kabiny multimedialne

Mając na uwadze jak najlepszy dostęp do wszystkich zbiorów Biblioteki Akademickiej PPUZ, w tym również zasobów audiowizualnych, Biblioteka przygotowała dla użytkowników kabinę multimedialną. Stanowisko wyposażone jest w komputer z dostępem do sieci oraz wygodne słuchawki nauszne.

Każda osoba może skorzystać z kabiny, o ile wpisze się do rejestru użytkowników CZYTELNI Biblioteki oraz zadeklaruje chęć wykorzystania zasobów multimedialnych do celów wyłącznie edukacyjnych i naukowych.

Pracownicy Biblioteki udostępniają płyty CD-ROM, dołączane do książek i czasopism, które posiada w swoich zbiorach Biblioteka Akademicka.