Ułatwienia dostępu

Szkolenie biblioteczne 2023 – dla studentów I roku studiów

Od początku października 2023 r. Biblioteka Akademicka będzie prowadzić szkolenie biblioteczne online dla studentów I roku studiów. Celem prowadzonego kursu jest zapoznanie nowych użytkowników z aktualną ofertą biblioteki oraz zasadami jej funkcjonowania.

Studentów, którzy rozpoczęli w roku akademickim 2023/2024 edukację w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu i chcieliby posiadać dostęp do bogatych źródeł wiedzy oferowanych przez Bibliotekę Akademicką, informujemy,
że od 2 do 31 października 2023 r. będzie przeprowadzane obowiązkowe szkolenie biblioteczne. Warunkiem nabycia umiejętności korzystania ze zbiorów Biblioteki Akademickiej oraz aktywacji konta bibliotecznego jest odbycie szkolenia.

Przygotowany przez Bibliotekę kurs kierowany jest do wszystkich studentów
I roku studiów stacjonarnych, pierwszego i drugiego stopnia. Czas potrzebny
na zapoznanie się z materiałami szkoleniowymi to tylko kilka minut. Uczestnik szkolenia zdobywa wiedzę na temat działalności biblioteki oraz jest struktury organizacyjnej, zapoznaje się z zasadami korzystania z jej zbiorów w czytelni
i wypożyczalni, poznaje zasoby cyfrowe dostępne tylko dla osób posiadających aktywne konto biblioteczne.

Jak zaliczyć szkolenie?

Szkolenie prowadzone jest w formie online. W celu zaliczenia szkolenia należy wejść na stronę internetową Biblioteki Akademickiej i wybrać zakładkę NASZA BIBLIOTEKA -> SZKOLENIA ONLINE; w zakładce znajduje się link do formularza zawierającego materiały szkoleniowe oraz zasady zaliczenia kursu.

W przypadku pytań dotyczących szkolenia bibliotecznego, zachęcamy do kontaktu.

888

Kontakt ws. szkolenia:
Anna Szarejko
Biblioteka Akademicka PPUZ w Nowym Targu
tel. 018 26 10 714