Ułatwienia dostępu

Szkolenie Dysleksja a dydaktyka języka angielskiego

Studenci III roku filologii angielskiej modułu kształcenia nauczycielskiego mieli okazję wziąć udział w certyfikowanym szkoleniu w dniu 26 kwietnia 2024 roku zorganizowanym przez opiekuna praktyk dr Annę Borkowską w ramach dodatkowego doskonalenia zawodowego. Szkolenie przeprowadziła mgr Magdalena Wiertelak pedagożka, terapeutka pedagogiczna, która od wielu lat pracuje z uczniami w Szkole Podstawowej nr 5 w Nowym Targu.

Tematyka szkolenia obejmowała następujące aspekty:

  1.  Co to są specyficzne trudności w nauce języka angielskiego?
  2. Metodyka nauczania uczniów z dysleksją – praktyczne wskazówki.
  3. Organizacja pracy z uczniami z dysleksją.
  4. Analiza opinii psychologiczno-pedagogicznych.
  5. Ocenianie kształtujące uczniów z dysleksją.

Podczas szkolenia studenci chętnie dzielili się swoją wiedzą, którą regularnie zdobywają podczas praktyk, podając przykłady radzenia sobie z uczniami neuroatypowymi. Wspólnie z ekspertką zbudowana została baza polisensorycznych metod i technik pracy z uczniami ze stwierdzoną dysleksją, uwrażliwiając tym samym przyszłych nauczycieli, iż dysleksja jest zaburzeniem funkcjonowania mózgu, który pobudzony w odpowiedni sposób może odnieść sukces językowy.