Ułatwienia dostępu

Atlas 3D Anatomyka w Bibliotece Akademickiej

Biblioteka Akademicka udostępniła szczegółowy atlas anatomiczny ANATOMYKA. Z programu zawierającego modele człowieka 3D można obecnie korzystać na wybranych komputerach w czytelni biblioteki.

Atlas Anatomyka posiada szczegółowy model człowieka i prezentuje go w postaci 3D. Pozwala on zbliżyć się do ludzkiej anatomii w całej jej zapierającej dech w piersiach złożoności. Co ważne, atlas dostępny jest w języku polskim.

Biblioteka Akademicka zachęca wszystkich zainteresowanych tajnikami ludzkiego ciała – szczególnie studentów i nauczycieli akademickich kierunków medycznych i nauk o zdrowiu – do częstego korzystania Atlasu Anatomyka. Atlas udostępniany jest w czytelni biblioteki na 2 stanowiskach komputerowych.

Autor: mgr Krzysztof Bosak
Biblioteka Akademicka