Ułatwienia dostępu

Dostępność

W Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu w 2021 r. zostało powołane Biuro ds. osób niepełnosprawnych. Biuro ds. osób niepełnosprawnych współpracuje z władzami Uczelni i środowiskiem akademickim na rzecz zwiększenia dostępności Uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. W ramach działalności Biura ds. osób niepełnosprawnych powołany został Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych, do którego zadań należy:

  • koordynowanie działań w zakresie wsparcia niematerialnego i materialnego studentów/pracowników/kandydatów na studia z niepełnosprawnościami;
  • rozpoznanie potrzeb, problemów i oczekiwań studentów/pracowników/ kandydatów na studia z niepełnosprawnością;
  • inicjowanie i merytoryczny udział w tworzeniu wewnętrznych aktów prawnych w zakresie wsparcia dla osób niepełnosprawnych;
  • współpraca z instytutami/jednostką wspólną w zakresie dostosowania organizacji zajęć dydaktycznych do indywidualnych potrzeb studentów niepełnosprawnych;
  • opiniowanie wniosków o udzielenie wsparcia dla osób niepełnosprawnych;

Kontakt

Pełnomocnik Rektora ds. osób niepełnosprawnych
dr Marcin Surówka
pokój 338, budynek „Gorce”
e-mail: bon@ans-nt.edu.pl
telefon: (18) 26 010 716
dyżur: poniedziałek 10.00 – 11.00
Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia konskonsultacji.
Uczelnia oferuje szerokie wsparcie osób z niepełnosprawnosciami, którego zasady określa Regulamin przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami finansowymi z funduszu wsparcia osób niepełnosprawnych na zadania związane z zapewnieniem osobom niepełnosprawnym warunków do pełnego udziału w procesie przyjmowania na studia i kształceniu oraz funkcjonowania Pełnomocnika Rektora ds. Osób Niepełnosprawnych w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.