Ułatwienia dostępu

Spotkanie z kandydatką na Rektora – dr Bianką Godlewską-Dzioboń

8 maja 2024 roku o godz. 11.00 odbyło się spotkanie dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń, kandydatki na Rektora Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu w kadencji 2024-2028 z członkami społeczności akademickiej. Spotkanie odbyło się w sali T.1.39 oraz online za pośrednictwem platformy Zoom.

Celem wystąpienia było podsumowanie dotychczasowych osiągnięć Uczelni oraz przedstawienie programu ukierunkowanego na rozwój i doskonalenie Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu.

W swoim wystąpieniu dr Bianka Godlewska-Dzioboń podsumowała najważniejsze sukcesy, wśród nich wymieniła m.in. otwarcie nowych kierunków studiów, zmianę nazwy uczelni na Akademię Nauk Stosowanych, uzyskanie 12 mln zł dotacji, rozwój zaplecza dydaktycznego, wprowadzenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego, organizację prestiżowych wydarzeń o charakterze edukacyjnym, kulturalnym, sportowym.

Licznie zebrani studenci, nauczyciele i pracownicy administracyjni poznali również zamiary i najważniejsze cele do zrealizowania w kadencji 2024-2028, w tym zacieśnienie współpracy z najbardziej prestiżowymi uczelniami w Polsce, kontynuowanie rewitalizacji terenu Starego Szpitala. Pracownicy uczelni będą mogli liczyć na wprowadzenie systemu motywacji. Planowane jest zmniejszenie pensum nauczycieli prowadzących badania naukowe. Każdy nauczyciel i pracownik w przyszłości skorzysta z szeregu szkoleń i kursów specjalistycznych, prowadzących do doskonalenia kompetencji zawodowych. Wzmocniona zostanie również mobilność pracowników. Studenci będą realizować zaktualizowane programy studiów, które powstaną przy współpracy Rad Programowych działających przy każdym Instytucie, dostosowane do aktualnych trendów panujących na rynku pracy. Ponadto w dalszym ciągu realizowany będzie intensywny rozwój zaplecza dydaktycznego i doposażania pracowni. Planowane jest również uruchomienie studiów dualnych i podyplomowych.

Wizją Kandydatki jest budowanie na nowo Uczelni o wysokim poziomie dydaktyki,  będącej w czołówce polskich uczelni, podejmującej wyzwania oraz realizującej projekty i wspólne inicjatywy z najlepszymi i największymi ośrodkami akademickimi w Polsce. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu dzięki swojemu potencjałowi może stać się ważnym ośrodkiem dydaktycznym, Uczelnią kształcącą w wielu dziedzinach, a poprzez profesjonalne zarządzanie przyjazną studentom i pracownikom, pielęgnującą różnorodność poglądów i kultywującą naszą kulturę, będącą autorytetem w życiu społecznym naszego regionu oraz oparciem dla jego gospodarki.