Ułatwienia dostępu

Zajęcia w ramach modułu wychowania fizycznego z pływania są przeznaczone dla studentów, którzy posiadają umiejętność pływania i chcą je  doskonalić oraz dla studentów, którzy chcą nabyć umiejętność pływania od podstaw. Pływanie jest ogólnorozwojową formą aktywności fizycznej polecaną bez względu na wiek i poziom sprawności fizycznej. Moduł realizowany jest w dwóch grupach: początkującej i zaawansowanej.

Studenci poznają:

  • bhp zajęć na pływalni,
  • technikę pływania co najmniej dwoma stylami pływackimi w zależności od stopnia zaawansowania grupy (w grupie początkującej: co najmniej technika kraula na piersiach i stylu grzbietowego, w grupie zaawansowanej: technika kraula na piersiach, stylu grzbietowego i stylu klasycznego oraz podstawy stylu motylkowego),
  • przepisy dotyczące poszczególnych stylów pływackich.

Studenci realizujący zajęcia powinni się zaopatrzyć w okulary do pływania, czepki nie są obowiązkowe (ale wskazane).

Zajęcia realizowane są na pływalni miejskiej.

Prowadzący: dr Katarzyna Wegrzyn