Ułatwienia dostępu

Zespołowe gry sportowe

Zajęcia w ramach modułu wychowania fizycznego z zespołowych gier sportowych są przeznaczone dla studentów, którzy chcą rozwijać swoje zainteresowania w zakresie halowych zespołowych gier sportowych: siatkówki, koszykówki,  futsalu, unihokeja. Celem zajęć jest poznanie i doskonalenie podstaw techniki i taktyki gry oraz przyswojenie zasad organizowania rywalizacji sportowej.

Studenci poznają:

  • bhp zajęć na sali gimnastycznej,
  • zasady i przepisy gry wybranych gier zespołowych,
  • podstawy treningu sportowego wybranych gier zespołowych.

Zajęcia realizowane są na hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 4 w Nowym Targu w godzinach popołudniowych i wieczornych. Studentów obowiązuje odpowiedni halowy ubiór sportowy, w tym miękkie obuwie sportowe.

Prowadzący: mgr Tytus Iwański.