Ułatwienia dostępu

Turystyka górska

Zajęcia w ramach modułu wychowania fizycznego z turystyki górskiej są przeznaczone dla studentów, którzy chcą podnosić poziom swojej sprawności fizycznej poprzez uczestnictwo w wycieczkach pieszych. Zajęcia prowadzone są w formie 4 – 6 godzinnych wycieczek (także w soboty), realizowanych na terenie Gorców, Pienin i Tatr.

 

Studenci poznają:

  • topografię wybranych rejonów Gorców, Tatr i Pienin,
  • zasady poruszania się w terenie górskim w różnych warunkach,
  • zasady przygotowania się do wycieczki górskiej w różnych warunkach pogodowych,
  • zasady postępowania podczas konieczności wezwania pomocy w górach.

Studenci realizujący zajęcia są zobowiązani do dotarcia na miejsce wyjścia we własnym zakresie. W ramach realizacji modułu studenci odbędą 5 wycieczek w terminach ustalonych z grupą na pierwszych zajęciach organizacyjnych.

 

Prowadzący: dr Katarzyna Węgrzyn