Ułatwienia dostępu

Nowe trendy w turystyce i rekreacji

VII Ogólnopolska Konferencja Młodych Naukowców pt.: „Nowe trendy w turystyce i rekreacji”

Relacja z wydarzenia – tutaj

Instytut Nauk Humanistycznych i Turystyki PPUZ w Nowym Targu, Podhalańskie Koło Naukowe Turystyki oraz Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw serdecznie zapraszają do udziału w VII Ogólnopolskiej Konferencji Młodych Naukowców pt. „Nowe trendy w turystyce i rekreacji”.

Wydarzenie odbędzie się 17 kwietnia 2023 r. w formie on-line na platformie Zoom.

Zgłoszenia przyjmowane będą na podstawie formularza zgłoszenia do dnia 27.03.2023 r.

Link do formularza zgłoszenia – tutaj

Program Konferencji – zobacz

PATRONAT HONOROWY:

dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

 

KOMITET NAUKOWY:

dr Małgorzata Potocka-Mitan

dr Dorota Ambroży

dr Agnieszka Janas

Celem konferencji jest ukazanie nowych trendów w turystyce i rekreacji, wynikających ze zmian pokoleniowych oraz rozwoju technologii. Turystyka to zjawisko stale i dynamicznie się rozwijające. W ciągu kilkunastu ostatnich lat nastąpiły zdecydowane zmiany w rozwoju turystyki, a zwłaszcza w panujących trendach na rynku turystycznym. W związku ze zmianą motywacji podróżowania zmienia się struktura oferowanego produktu turystycznego. To właśnie innowacyjne rozwiązania w turystyce są odpowiedzią rynku na ciągłe zmiany w strukturze potrzeb. Coraz większy staje się segment osób szukających propozycji niebanalnych, nietypowych, oryginalnych, odmiennych, pozwalających na zaspokojenie ich pasji i zainteresowań. Turystyka jest zachowaniem człowieka, jest odpowiedzią na jego zmieniające się potrzeby.

 

OBSZARY TEMATYCZNE:

 • Nowe rodzaje i formy turystyki lub modyfikacja istniejących
 • Nowe zjawiska związane z turystyką i podróżami na świecie
 • Dominujące tendencje w turystyce światowej
 • Trendy w turystyce kulinarnej
 • Nowe trendy w rekreacji
 • Międzypokoleniowe różnice oczekiwań względem oferty turystycznej
 • Rola mediów społecznościowych w kreowaniu sposobów na podróżowanie
 • Aplikacje mobilne w turystyce i rekreacji
 • Turystyka pokolenia X, Y, Z
 • Wydarzenia kulturalne i eventy jako produkt turystyczny
 • Bezpieczeństwo w turystyce

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr Małgorzata Muszyńska-Kurnik

mgr Iwona Hodorowicz

mgr Monika Jakobiszyn

 

BIURO KONFERENCJI:

Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw

Podhalańska Państwowa Uczelnia

Zawodowa w Nowym Targu

Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ

tel. 795-434-531

e-mail: turystyka@ppuz.edu.pl

 

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • Każdy uczestnik konferencji, wygłaszający referat, otrzyma certyfikat uczestnictwa
 • Udział w konferencji jest bezpłatny
 • Forma prezentacji: referat (prezentacja multimedialna)
 • Czas wystąpienia 10-15 minut
 • Pytania prosimy kierować na adres: e-mail: turystyka@ppuz.edu.pl
 • Miejsce obrad: online na platformie Zoom (każdy uczestnik otrzyma na adres e-mail link do spotkania, na którym odbędzie się konferencja)
 • Zgłoszenia: na podstawie formularza zgłoszenia do dnia 27.03.2023 r.

 

Link do formularza zgłoszenia – tutaj