Ułatwienia dostępu

Zdrowie w ontogenezie

Zdrowie w ontogenezie to monografia naukowa pod redakcją dra hab. Dariusza Muchy, dotycząca różnych obszarów nauk m.in. pielęgniarstwa, fizjoterapii, kosmetologii, rehabilitacji.

Fragment przedmowy

Umiejętność zrównoważenia i zadbania  o trzy wymiary: duszę, umysł i ciało, to sekret długowieczności nasyconej zdrowiem i radością każdego przeżytego dnia.

Współczesne zdrowie lub chorobę coraz częściej definiuje się poprzez pojęcie homeostazy, która oznacza stan równowagi ustrojowej i którą należy pojmować holistycznie, a więc jako równowagę cielesną, psychiczną i duchową. W trosce o własne zdrowie każdy człowiek powinien mieć na uwadze przede wszystkim profilaktykę, a w razie konieczności terapię i leczenie.

                                                                                               dr hab. Dariusz Mucha

Fragmenty recenzji

Zgodnie ze Światową Organizacją Zdrowia, zdrowie definiowane jest jako całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i społecznego dobrostanu. Zgodnie z tym, zdrowie jest nie tylko brakiem choroby, ale ma w sobie aktywny aspekt, którym jest dobrostan, co oznacza, że w jego kwestiach nie mamy jedynie koncentrować się na chorobach i próbach ich zwalczania, ale powinniśmy koncentrować się na jego wzmacnianiu.

Ta definicja bardzo dobrze wpisuje się w zagadnienia prezentowane w monografii naukowej „Zdrowie w ontogenezie”. Znajdują się w niej 24 pozycje naukowe z wielu dziedzin naukowych promujących zdrowie począwszy od rehabilitacji, żywienia, psychologii, poprzez nauki socjologiczne oraz kosmetologię.

                                                                                              dr hab. Wanda Pilch

 

 

W monografii przedstawiono szerokie spektrum zagadnień dotyczących zdrowia człowieka. Początkowe rozdziały mają charakter monotematyczny i przedstawiają wyniki badań własnych autorów, aktualną wiedzę na dany temat lub opisy przypadków. Na uwagę zwraca fakt, że w omawianej monografii autorzy poruszają problemy multidyscyplinarne.

                                                                                              dr hab. Tomasz Halski

 

Liczba stron: 381 

Wydawnictwo: PPUZ w Nowym Targu

Publikacja dostępna jest w Bibliotece Akademickiej.

Zobacz także Zdrowie w ujęciu holistycznym.