Ułatwienia dostępu

XIV Ogólnopolska Studencka Konferencja Naukowa „Kłopoty w raju. Współczesna architektura w poszukiwaniu tożsamości krajobrazu kulturowego wsi”

Instytut Techniczny, Koło Naukowe „Ad Quadratum” oraz Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw ANS w Nowym Targu serdecznie zapraszają do wzięcia udziału w XIV Ogólnopolskiej Studenckiej Konferencji Naukowej „Kłopoty w raju. Współczesna architektura w poszukiwaniu tożsamości krajobrazu kulturowego wsi”.

Wydarzenie odbędzie się 24 maja 2024 r. w formie hybrydowej: on-line na platformie Zoom oraz stacjonarnie w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu.

Zgłoszenia przyjmowane są na podstawie formularza zgłoszenia do dnia 10.05.2024 r

Link do formularza zgłoszenia: https://forms.gle/DxiQA3ESMZadD2bD9

PATRONAT HONOROWY:

Rektor Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu
dr Bianka Godlewska-Dzioboń

KOMITET NAUKOWY:

prof. dr hab. inż. arch. Maciej Kowicki
dr hab. inż. arch. Joanna Gil-Mastalerczyk, prof. PŚk
dr. hab. inż. arch. Bogusław Podhalański, prof. Uczelni
dr. hab. inż. arch. Hubert Mełges, prof. Uczelni
dr inż. arch.  Agata Bentkowska
mgr inż. arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz

W ostatnich latach o problemach zabudowy polskiej wsi pisze się coraz więcej, a zainteresowanie to może wynikać z próby określenia zbiorowej tożsamości Polaków. Jednak im intensywniej modernizuje się kraj, tym trudniej zdefiniować jej charakter oraz określić kierunki i tempo jej rozwoju albo wręcz jej zanikania.

Ostatnie badania wskazują, że chociaż wiele peryferyjnych terenów wiejskich się wyludnia, to w porównaniu z 2010 rokiem na tych terenach przybyło około 247 tysięcy mieszkańców, co może być związane w głównej mierze z „rozlewaniem się” miast (eksurbanizacją, ang. urban sprawl), ale także poszukiwaniem nowego miejsca do życia i pracy zdalnej w rejonach oddalonych od dużych ośrodków miejskich. Co istotne, nowi mieszkańcy wsi propagują nie tylko nowy model życia, ale również nowy, obcy model budowania obiektów, odmienny od wiejskiego, który czasami przejmują także dotychczasowi mieszkańcy wsi.

Zwiększająca się liczba mieszkańców wsi wpływa na współczesny jej obraz, który jest przeobrażany wskutek działań poprawiających warunki życia poprzez rozbudowę infrastruktury społecznej, kulturalnej i sportowej, a to będzie z kolei dodatkowym elementem zwiększającym atrakcyjność osadniczą i inwestycyjną tych terenów. Efektem takich przeobrażeń jest krajobraz wiejski wypełniony zabudową, która jest mieszanką różnych typów form architektonicznych i zagospodarowania terenu, niejednokrotnie tworzącym widoczny chaos przestrzenny. Istniejący stan zabudowy wsi często jest określany jako „międzymieście” czy „niedomiasto”, czyli osobliwa struktura zabudowy – nie miejska, ale również nie wiejska. To obszar, gdzie wszystko dzieje się naraz. Rozproszone i nieuporządkowane.

Stan zabudowy wsi nie pozostaje jednak obojętny dla życia mieszkańców, wpływa na całe wiejskie społeczności i ich aktywność. Jan Gehl napisał, że nasze życie rozgrywa się pomiędzy budynkami: domami, teatrami i kościołami na podwórkach, placach i ulicach. Architektura określa charakter miejsca, które staje się tłem dla zdarzeń i katalizatorem różnych form aktywności. Dobrze zaprojektowane miejsca aktywizują mieszkańców, źle zaprojektowane – pozostają puste, zmieniając negatywnie krajobraz kulturowy wsi i jej tożsamość.

KOMITET ORGANIZACYJNY:

dr inż. arch.  Agata Bentkowska
mgr inż. arch. Katarzyna Sieńko-Dragosz
mgr inż. arch.  Małgorzata Mrugała-Dziadkowiec
mgr. inż. Grzegorz Kamieniarczyk
mgr Monika Jakobiszyn

BIURO KONFERENCJI:

mgr Monika Jakobiszyn
Centrum Badań Naukowych i Wydawnictw
Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu
ul. Kokoszków 71, 34-400 Nowy Targ
tel. 795-434-531
e-mail: architektura@ans-nt.edu.pl

INFORMACJE PRAKTYCZNE

 • Każdy uczestnik konferencji, wygłaszający referat, otrzyma certyfikat uczestnictwa
 • Udział w konferencji jest bezpłatny
 • Forma prezentacji: referat (prezentacja multimedialna)
 • Czas wystąpienia: 10-15 minut
 • Pytania prosimy kierować na adres e-mail: architektura@ans-nt.edu.pl
 • Miejsce obrad:
 • Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu (ul. Kokoszków 71, Nowy Targ)
 • online na platformie Zoom (każdy uczestnik otrzyma na adres e-mail link do spotkania, na którym odbędzie się konferencja)
 • Zgłoszenia: na podstawie formularza zgłoszenia do dnia 10.05.2024 r.
 • Link do formularza zgłoszenia: https://forms.gle/DxiQA3ESMZadD2bD9
 • Do pobrania: Komunikat