Ułatwienia dostępu

The Old Meets the New. Spotkanie „starego” z „nowym”

The Old Meets the New. Spotkanie „starego” z „nowym” to monografia naukowa pod redakcją Anny Borkowskiej, Zbigniewa Głowali i Ewy Papierz-Łapsy.

Publikacja dotyczy różnych obszarów humanistyki: literaturoznawstwa, filozofii, językoznawstwa czy glottodydaktyki.

Fragmenty recenzji

Tom zawiera różne artykuły, które w wieloraki sposób odnoszą się do idei wyrażonej w tytule. Dominujące są odniesienia do nowych interpretacji pozycji klasycznych, nowe podejścia do zagadnień dydaktyki języka, nowe elementy w języku i nowe pojęcia w dziedzinie komunikacji językowej.

prof. dr hab. Anna Malicka-Kleparska

                                                                                              Katolicki Uniwersytet Lubelski

 

Praca stanowi studium wiedzy i przegląd perspektyw na temat przemijania, zmienności i ciągłości. (…) Omawiane są zagadnienia rzucające nowe światło na to, co stare (np. odniesienie średniowiecznych ideałów do czasów współczesnych) i to, co jest „lepszym” nowym (np. wielojęzyczność, nauka języka obcego seniorów, nowe programy kursów dla studentów). „gorszym” nowym (np. ubogość języka na skutek powszechności emotikonów i akronimów, zastępowanie ciszy dźwiękami), a także związki pomiędzy starym i nowym (np. poszukiwanie temporalności w konstrukcji, gatunku i tekście powieści, czy zmienność i niezmienność natury ludzkiej pod wpływem poznania nowych treści).

   dr hab. Dorota Werbińska

                                                                                              Akademia Pomorska

w Słupsku

 

Liczba stron: 132

Wydawnictwo: PPUZ w Nowym Targu

Publikacja dostępna w Bibliotece Akademickiej.

Zobacz także Podhalańców myśli wyszukane.