Ułatwienia dostępu

Wolność wartości – wartość wolności. Inspiracje Tischnerowskie

Wolność wartości – wartość wolności. Inspiracje Tischnerowskie to monografia naukowa pod redakcją Stanisława Gulaka i Wojciecha Majki.

Fragmenty recenzji

Książka ma charakter naukowy (…) jest oparta na bogatym materiale bibliograficznym. (…) Dopiero dogłębna lektura całości książki może zaspokoić ciekawość i głów wiedzy na temat twórczości ks. J. Tischnera z odwołaniem się do najważniejszych wartości w życiu człowieka. Oryginalnym walorem tej książki jest jej zróżnicowanie tematyczne. Pokazuje to, że filozofia, wiedza dla niektórych hermetyczna i nieżyciowa, posiada wgląd w życie człowieka, ale także pozwala mu zrozumieć samego siebie.

Ks. prof. dr hab. Jan Przybyłowski,

                                        Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

                                                                                            w Warszawie

 

Przedmiotem analizy dokonanej w powyższej publikacji jest próba odczytania Tischnerowskiej filozofii wolności z perspektywy miłości, która odgrywa kluczowe znaczenie w Jego twórczości. Praca charakteryzuje się wysokimi wartościami merytorycznymi oraz dobrą jakością. 

                                            Ks. prof. dr hab. Henryk Skorowski,

                                            Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego

                                                                                              w Warszawie

 

Liczba stron: 107

Wydawnictwo: PPUZ w Nowym Targu

Publikacja Wolność wartości – wartość wolności. Inspiracje Tischnerowskie dostępna w Bibliotece Akademickiej.

Zobacz także Kapelani Naczelnika Państwa i Naczelnego Wodza Wojska Polskiego oraz Prezydentów Rzeczypospolitej w okresie międzywojennym.