Ułatwienia dostępu

Ziemniak – diabelska roślina i papieska ozdoba

Ziemniak – diabelska roślina i papieska ozdoba

7 lutego br. dr hab. Barbara Krzysztofik, profesor PPUZ w Nowym Targu wygłosiła prelekcję pt. „Ziemniak – diabelska roślina i papieska ozdoba”. Wykład był skierowany do grupy 40 słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowym Targu.

Intrygujący tytuł był zapowiedzią niezwykle ciekawego wykładu. Ziemniak –  jedna z  najważniejszych roślin świata, znana i uprawiana przez Indian od ponad 3.500 lat, będąca podstawowym składnikiem żywienia, została przywieziona do Europy w XVII wieku.

Ziemniak przebył długą drogę, nim trafił na nasze talerze, początkowo był uznawany za roślinę  trującą. Jego zielone owoce nazywano „diabelskimi jabłkami”; a kwiatostan, ze względu na wielobarwność, stanowił  raczej ozdobę ogrodów papieskich, królewskich  i magnackich.

Historia, walory, skład odżywczy i ciekawostki związane z ziemniakiem cieszyły się dużym zainteresowaniem słuchaczy.

Słów kilka o Prelegentce

Barbara Krzysztofik – doktor habilitowany nauk rolniczych, profesor Podkarpackiej Akademii Nauk Stosowanych w Krośnie oraz Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Absolwentka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Wieloletni wykładowca akademicki, doświadczony dydaktyk, organizator i koordynator szkoleń oraz uczestnik wielu projektów dotyczących innowacji. Autor licznych publikacji naukowych i monografii, w tym książek, artykułów i wykładów. Specjalista w zakresie agrotechniki, przechowalnictwa i suszarnictwa surowców i produktów żywnościowych, systemów bezpieczeństwa żywności oraz jakości surowców i produktów żywnościowych, przetwórstwa i certyfikacji żywności oraz analizy i toksykologii żywności.

Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała, współpracując z następującymi Uczelniami: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Politechnika Opolska, Krakowska Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia, Wyższa Szkoła Turystyki i Ekologii w Suchej Beskidzkiej, Karpacka Państwowa Uczelnia w Krośnie, Wyższa Szkoła Kształcenia Zawodowego we Wrocławiu. Ponadto uczestniczyła w wyjazdach zagranicznych, odbywając staże naukowe i udział w ERASMUSIE w Słowacji, Ukrainie, Kazachstanie.

Członek Polskiego Towarzystwa Inżynierii Rolniczej, Polskiego Towarzystwa Agrofizycznego oraz Ligii Ochrony Przyrody. Odznaczona Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Złotą Odznaką Ligii Ochrony Przyrody oraz odznaką honorową za Zasługi dla Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.