Ułatwienia dostępu

Zasady bezpiecznego powrotu na Uczelnię

PPUZ

Zasady zachowania studentów, pracowników oraz gości na terenie Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu

 1. Na terenie Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu mogą przebywać wyłącznie studenci, pracownicy oraz goście, którzy nie mają typowych, charakterystycznych objawów zarażenia koronawirusem, to jest m.in.:
 • stan podgorączkowy (temperatura ciała pomiędzy 37°C a 38°C),
 • gorączka,
 • kaszel,
 • duszności i kłopoty z oddychaniem,
 • bóle mięśni i ogólne zmęczenie,
 • utrata smaku i węchu,

        oraz gdy ich domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji w warunkach domowych.

 1. W drodze do i z Uczelni studenci, pracownicy oraz goście przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania się w przestrzeni publicznej.
 2. Na terenie Uczelni zapewniono urządzenia do automatycznej (bezdotykowej) dezynfekcji dłoni.
 3. Przy wejściu do obydwu budynków Uczelni znajduje się informacja o obowiązku zakrywania ust i nosa oraz dezynfekowaniu rąk.
 4. Rekomenduje się zasłanianie ust i nosa we wszystkich przestrzeniach wspólnych Uczelni, w tym na korytarzach, w szatni, toalecie, bibliotece, a także uczelnianej stołówce (do czasu rozpoczęcia konsumpcji).
 5. Na korytarzach i klatach schodowych obydwu budynków Uczelni obowiązuje prawostronny ruch osobowy.
 6. Na terenie Uczelni obowiązują zasady higieny: częste mycie rąk wodą z mydłem, dezynfekcja, ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.
 7. Obowiązuje bezwzględne stosowanie dystansu społecznego.
 8. Sale dydaktyczne będą okresowo dezynfekowane, zarówno poprzez zamgławianie, jak i przy użyciu mokrych środków dezynfekcyjnych, a także cyklicznie wietrzone.
 9. W wypadku potwierdzenia zakażenia, pojawienia się objawów sugerujących infekcję Covid-19, objęcia kwarantanną lub izolacją, należy postępować według poniższych zasad, a także niezwłocznie poinformować pracownika sekretariatu właściwego instytutu (studenci), a w przypadku pracowników – bezpośredniego przełożonego:
 • skontaktuj się niezwłocznie z lekarzem POZ;
 • zadzwoń natychmiast do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej i powiedz o swoich objawach;
 • postępuj według wskazówek, które otrzymasz dzwoniąc do najbliższej stacji sanitarno-epidemiologicznej;
 • do szpitala podróżuj własnym środkiem transportu; pod żadnym pozorem nie korzystaj ze środków komunikacji publicznej czy taksówek – w ten sposób narażasz innych na zakażenie;
 • w wypadku potwierdzenia zakażenia, pojawienia się objawów sugerujących infekcję Covid-19, objęcia kwarantanną lub izolacją, niezwłocznie poinformuj pracownika sekretariatu właściwego instytutu, a w przypadku pracowników – bezpośredniego przełożonego.


Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Nowym Targu

ul. Jana Kazimierza 6, 34-400 Nowy Targ

tel. (+48) 18 266-29-14; 18 266-31-65
e-mail: nowytarg@psse.malopolska.pl

Całodobowa infolinia dla obywatela w sprawach kwarantanny i zdrowia:
+ 48 222 500 115

Całodobowa infolinia NFZ w sprawie postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia:
800 190 590

Stosowanie powyższych zasad ma na celu ochronę wszystkich osób przebywających na terenie uczelni. Bądź odpowiedzialny i bezwzględnie stosuj powyższe zasady!