Ułatwienia dostępu

Warsztaty językowe „Speaking and Game Time”

Warsztaty językowe „Speaking and Game Time”

Z inicjatywy dr Anny Borkowskiej wykładowcy filologii angielskiej i opiekuna praktyk pedagogicznych w dniach 28 listopada i 1 grudnia 2023 roku odbyły się warsztaty językowe „Speaking and Game Time” w zaprzyjaźnionych szkołach ponadpodstawowych, tj. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Nowym Targu oraz w Zespole Szkół Technicznych nr 1 w Nowym Targu.

Głównym celem warsztatów była aktywizacja wiedzy i umiejętności językowo-dydaktycznych studentów 3 roku filologii angielskiej oraz zachęcenie uczniów do rozwoju językowego. Warsztaty przygotowane i przeprowadzone pod okiem dr Anny Borkowskiej oraz mgr Weroniki Ostachowskiej pozwoliły również na pokazanie różnorodności metod i technik z zakresu glottodydaktyki.

Współpraca między studentami i uczniami przebiegła w sympatycznej atmosferze, studenci zaprezentowali bardzo ciekawe pomysły ćwiczeń, gier i tematów do dyskusji. Ważne jest również, iż ich praca z uczniami została doceniona pisemnymi podziękowaniami od dyrektorów szkół.