Ułatwienia dostępu

Warsztaty językowe Let’s talk it out

Warsztaty językowe

24 maja 2022 roku odbyły się warsztaty językowe ”Let’s talk it out” w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Augustyna Suskiego w Nowym Targu zorganizowane przez wykładowców filologii angielskiej dr Annę Borkowską oraz mgr Magdalenę Noworolnik.

Studenci, pod czujnym okiem opiekunów praktyk mgr Weroniki Ostachowskiej oraz mgr Natalii Szopińskiej, przygotowali rozmaite ćwiczenia dla uczniów ZSCKR w Nowym Targu w oparciu o metodę stacji językowych. Celem tej metody jest doskonalenie umiejętności komunikacyjnych uczniów oraz wykorzystanie umiejętności dydaktycznych przez studentów drugiego roku filologii angielskiej.

Warsztaty językowe spotkały się z pozytywnym odbiorem uczniów, których zaangażowanie oraz otwartość na nowe doświadczenia językowe dodały naszym studentów skrzydeł, co wzmocniło ich motywację do dalszej pracy dydaktycznej oraz rozwijania warsztatu nauczyciela.