Ułatwienia dostępu

Coś się kończy, coś zaczyna – uroczyste wręczenie dyplomów

14 lipca 2023 r.  w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyło się uroczyste wręczenie dyplomów absolwentom kierunków: pielęgniarstwo i ratownictwo medyczne. Wśród licznie przybyłych zaproszonych gości były władze samorządowe, dyrektorzy szpitali, z którymi Podhalańska Uczelnia podpisała porozumienia w sprawie współpracy, przedstawiciele Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych oraz rodziny absolwentów.

Wszystkich obecnych przywitał  Dyrektor Instytutu Medycznego – dr hab. Hubert Wolski, prof. uczelni. W przemówieniu nawiązał do służby  bł. Hanny Chrzanowskiej, wybitnej pielęgniarki, inicjatorki domowego hospicjum, prekursorki pielęgniarstwa środowiskowego, która całe swoje życie była wierna dewizie: pielęgniarstwo jest powołaniem, a opieka nad chorym zaszczytem.  Dyrektor Instytutu Medycznego życzył absolwentom, aby wykonując swój zawód, byli wierni tym samym wartościom. Podziękował za wytrwałość w nauce i  pogratulował uzyskania dyplomów,  a rodzicom obecnym na uroczystości przekazał wyrazy uznania za wzorowe wychowanie dzieci.

Słowa o powołaniu, odpowiedzialności, cierpliwości skierowała do absolwentów  dr Bianka Godlewska-Dzioboń  p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Podkreśliła, że pewien etap młodzieńczej beztroski mija i to, czego nauczyli się na studiach w Podhalańskiej Uczelni, zmierzy się teraz z rzeczywistością.  Gratulując dyplomów, życzyła wszystkim powodzenia w życiu zawodowym i osobistym.

Wykład pt. „Kompetencje a kwalifikacje w zawodach  pielęgniarki i ratownika medycznego” wygłosiła  dr hab. Agnieszka Gniadek, prof. UJ – Dyrektor Instytutu Pielęgniarstwa i Położnictwa Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.

O istocie zaszczytnych zawodów pielęgniarki, pielęgniarza i ratownika medycznego wypowiedział się również Tadeusz Wadas – Prezes Fundacji Rozwoju Pielęgniarstwa z Małopolskiej Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych z Krakowa, który od lat wspiera i współpracuje z Podhalańską Państwową Uczelnią Zawodową w Nowym Targu.

Wręczone zostały również nagrody za najlepsze wyniki w nauce, pracę na rzecz kół naukowych oraz zaangażowanie w pełnienie funkcji starosty roku. Nagrody książkowe ufundowała Małopolska Okręgowa Rada Pielęgniarek i Położnych w Krakowie.

Na zakończenie studentka II roku kierunku pielęgniarstwo pogratulowała odchodzącym koleżankom i kolegom uzyskania dyplomów i życzyła powodzenia w karierze zawodowej. Starostowie – absolwenci  złożyli serdeczne podziękowania  Władzom Uczelni za owocny proces zdobywania wiedzy i wszelką pomoc.

Podsumowując uroczystość dr Paulina Jabłońska – Zastępca Dyrektora Instytutu Medycznego podziękowała wszystkim obecnym za udział w celebracji tego pięknego wydarzenia, a absolwentom i ich rodzinom złożyła jeszcze raz serdeczne gratulacje.

Uroczystość zakończyła się wspólnym zdjęciem.