Ułatwienia dostępu

Uroczyste obchody Święta Uczelni

20 maja 2022 r. był wyjątkowym dniem dla społeczności Podhalańskiej Alma Mater ze względu na celebrowanie Święta Uczelni.

Najważniejszym punktem obchodów było uroczyste posiedzenie Senatu Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. Wydarzenie rozpoczęło się o godzinie 11.00 w uczelnianej Auli, w której gościli nie tylko członkowie wspólnoty akademickiej: Senat, Rada Uczelni, studenci, nauczyciele akademiccy oraz pracownicy administracyjni, ale także zaproszeni parlamentarzyści, samorządowcy, przedstawiciele świata nauki i kultury.

Podczas uroczystości przemówienie wygłosiła dr Bianka Godlewska-Dzioboń – p.o. Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu. P.o. Rektora odwołując się do 21 lat funkcjonowania Uczelni, podkreśliła, że „lata te były naznaczone wytężoną pracą i działaniami zmierzającymi do budowy marki i jej pozycji. Dziś możemy być dumni z osiągnięć, z tego, że możemy pochwalić się nowoczesnym kampusem i profesjonalnym zapleczem naukowo – dydaktycznym.” Wspomniała również o fundamentach Uczelni, wśród nich jako pierwsze wymieniła marzenia, dzięki którym ludzie gór dostrzegli potencjał regionu i zdecydowali się na utworzenie Uczelni; marzenia, które determinują dalszy rozwój i kolejne osiągnięcia. Drugim fundamentem określiła ludzi – zespół osób zaangażowanych w realizację jednej idei od początku jej istnienia, po dziś dzień. Trzecim wskazanym fundamentem było niepowtarzalne miejsce – Podhale oraz infrastruktura i zaplecze dydaktyczno-naukowe, które daje możliwości kształcenia na najwyższym poziomie.

Minister Edukacji i Nauki dr hab. Przemysław Czarnek, prof. Uczelni ze względu na powzięte wcześniej zobowiązania nie mógł uczestniczyć w obchodach osobiście, złożył jednak najlepsze życzenia za pośrednictwem łącza internetowego,  a także zapewnił o wsparciu finansowym przedsięwzięć realizowanych przez uczelnie zawodowe, w tym również PPUZ w Nowym Targu. Minister złożył podziękowania Władzom Uczelni za jej sprawne prowadzenie, a także pogratulował podejmowanych działań na rzecz rozwoju Podhalańskiej Alma Mater, ponadto podkreślił rolę i znaczenie Uczelni nie tylko dla regionu Podhala, ale także dla całej Polski.

Głos zabrali także zaproszeni goście: Łukasz Kmita – Wojewoda Małopolski, który w słowach pełnych poparcia docenił wysokie standardy kształcenia, dynamiczny rozwój oferty dydaktycznej i całej placówki; Jan Hamerski – Senator RP, Anna Paluch – Poseł na Sejm RP, Jagna Marczułajtis-Walczak – Poseł na Sejm RP, dr hab. Hubert Wolski, prof. Uczelni, który przemówił w imieniu Rady Uczelni oraz Przewodniczący Samorządu Studenckiego – lic. Mateusz Stopka-Gadeja .

Uroczystość  uświetniła tradycyjna góralska muzyka i śpiew w wykonaniu Uczelnianego Zespołu Góralskiego Młode Podhale.

Ważnym punktem wydarzenia było wręczenie wyróżnień nauczycielom akademickim, którzy w ubiegłym roku uzyskali tytuł naukowy profesora, bądź zdobyli stopień naukowy doktora, wśród nich znaleźli się:

 • Prof. dr hab. Tadeusz Ambroży
 • Dr Aleksandra Kiełtyka
 • Dr Anna Podolak
 • Dr Jolanta Sułek
 • Dr Grzegorz Mirek

pracownikom administracji, którzy na rzecz Podhalańskiej Alma Mater pracują najdłużej:

 • Mgr Paweł Rodziński
 • Mgr Agnieszka Bosak
 • Mgr Agnieszka Makowska
 • Piotr Stanik

oraz studentom, którzy wyróżnili się w trzech kategoriach: naukowej, artystycznej i sportowej:

 • Agnieszka Janik
 • Bożena Ryż
 • Katarzyna Pacyga
 • Oliwia Pawlikowska
 • Aleksandra Takuśki
 • Adrian Słowakiewicz

Na ręce dr Bianki Godlewskiej-Dzioboń spłynęły okolicznościowe adresy od:

W drugiej części wydarzenia wszyscy goście zgromadzili się w holu budynku „Tatry”, gdzie czekał na nich poczęstunek, lampka szampana i oczywiście tort urodzinowy. Wspólnemu biesiadowaniu towarzyszył dźwięk saksofonu w bezprecedensowym wykonaniu Wojciecha Inglota.

Święto Uczelni stało się okazją do retrospekcji, do okazania wdzięczności założycielom oraz wszystkim tym, którzy przyczynili się do rozwoju Uczelni, a także sposobnością do podsumowań dotychczasowych osiągnięć oraz spojrzenia w przyszłość, by przedstawić plany, kierunki rozwoju oraz planowane inwestycje.

Z okazji uroczystości Święta Uczelni, w celu upamiętnienia i okazania wdzięczności za zasługi na rzecz Uczelni na grobie śp. Marka Fryźlewicza, wieloletniego Burmistrza Miasta Nowy Targ oraz współzałożyciela Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu został złożony wieniec kwiatów.