Ułatwienia dostępu

Podsumowanie konferencji naukowej Tożsamości kulturowe regionów karpackich

Konferencja naukowa Tożsamości kulturowe regionów karpackich. 19 listopada 2021 r.

19 listopada 2021 roku w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyła się interdyscyplinarna konferencja naukowa Tożsamości kulturowe regionów karpackich. Człowiek – język – architektura – sztuka – krajobraz

Sympozjum zostało zorganizowane przez wykładowców Instytutu Nauk Humanistycznych PPUZ i Turystyki, Instytutu Technicznego PPUZ oraz członków Komisji Urbanistyki i Architektury PAN o. Kraków i zgromadziło grono wybitnych polskich badaczy z zakresu nauk humanistycznych i technicznych. Wydarzenie zostało sfinansowane ze środków Województwa Małopolskiego. Patronat honorowy objął rektor Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, dr hab. Robert Włodarczyk, prof. uczelni.

Podczas obrad namysłowi poddano centralną dla konferencji kategorię tożsamości, próbując oświetlić ją z perspektywy filozoficznej, językoznawczej, antropologicznej, etnologicznej, architektonicznej i przyrodniczej.  Badacze swoje wnioski opierali na podstawie analizy tekstów kultury, artefaktów uwikłanych etnologicznie oraz obiektów architektonicznych szeroko pojmowanego Podhala. Podczas dyskusji sformułowano wiele uwag i rekomendacji, spośród których najsilniej wybrzmiały zagadnienia dotyczące zagrożeń i ochrony tożsamości kulturowej. Skala problemu, co zgodnie zauważyli uczestnicy konferencji, uzmysłowiła potrzebę organizacji w przyszłości sympozjum poświęconego tej tematyce.

Prócz prezentacji szczegółowych studiów na temat tytułowego fenomenu, w dyskusjach zastanawiano się, czy przedstawiciele różnych dyscyplin naukowych (np. lingwistyki, nauk przyrodniczych, architektury, urbanistyki) są zdolni wypracować wspólny język opisu. Polemikę na ten temat wywołał prof. dr hab. Zbigniew Zuziak, który podkreślał pilną potrzebę kompleksowego opracowania zagadnień tożsamości regionów karpackich w ramach interdyscyplinarnego projektu badawczego. Badacze zastanawiali się zatem nad głównymi pojęciami, sposobem ich rozumienia i akceptowalnością ujęć w ramach reprezentowanych obszarów badawczych. Pokłosiem konferencji będzie wieloautorska monografia, która ukaże się w 2022 roku nakładem Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu.