Ułatwienia dostępu

Stwierdzenie nieważności Uchwał Senatu PPUZ w Nowym Targu

PPUZ

Szanowni Państwo,

informuję, że zgodnie z pismem z dnia 10 lutego 2022 roku /nr DSW-WPN.8015.23.2021.10/ Minister Edukacji i Nauki stwierdził nieważność uchwał Senatu PPUZ w Nowym Targu od nr 1/2022 do nr 8/2022 w drodze rozstrzygnięcia nadzorczego na podstawie art. 427 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2021 r. poz. 478, ze zm.).

p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu

dr Bianka Godlewska-Dzioboń