Ułatwienia dostępu

Spotkanie ze studentami z Ukrainy

W piątek, 4 marca br. w Sali Rektorskiej odbyło się spotkanie studentów PPUZ w Nowym Targu  pochodzących z Ukrainy z Władzami Uczelni.

W rozmowach uczestniczyli: p.o. Rektora dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o. Kanclerza mgr inż. Dariusz Jabcoń, p.o. Kierownika Działu Nauczania mgr Dorota Smolińska oraz mgr Katarzyna Wysocka (Dział Nauczania) i mgr Gabryjela Maciasz (Centrum Współpracy i Jakości). Rozmowy dotyczyły bieżącej sytuacji studentów z Ukrainy oraz ich aktualnych potrzeb.

Studenci PPUZ w Nowym Targu mogą skorzystać z pomocy finansowej w postaci stypendium socjalnego, a także zapomogi, pomocy w zakresie kształcenia oraz wsparcia psychologicznego. Uczelnia jest także otwarta na pomoc rodzinom studentów, którzy opuścili Ukrainę, zarówno w zakresie znalezienia pracy, jak i zakwaterowania.

Możecie liczyć na nasze pełne wsparcie. Nie zostawimy żadnej potrzebującej osoby samej. Nasze drzwi są dla Was zawsze otwarte. Głęboko wierzymy, że sytuacja na Ukrainie się ustabilizuje i wkrótce nastanie pokój – powiedziała dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o Rektora.

Szczegółowych informacji dotyczących oferowanej pomocy finansowej dla studentów PPUZ w Nowym Targu (stypendium socjalnego, zapomogi), wsparcia psychologicznego oraz kształcenia udziela mgr Katarzyna Wysocka, p. 223 a. Informacje dotyczące możliwości zakwaterowania na terenie kampusu Uczelni dostępne u p.o. Kanclerza mgra inż. Dariusza Jabconia, p. 308.

Ponadto Uczelnia współorganizuje ze Starostwem Powiatowym w Nowym Targu akcję zbiórki darów, które zostaną przekazane potrzebującym, a wszystkich zainteresowanych zachęca do wolontariatu. Więcej na temat organizowanej pomocy oraz zgłoszenia do wolontariatu przyjmowane są w Centrum Współpracy i Jakości PPUZ w Nowym Targu, pok. 302.

PPUZ w Nowym Targu planuje także zorganizować zbiórkę krwi. Szczegóły dostępne wkrótce.