Ułatwienia dostępu

Spotkanie Studentów Koła Naukowego Ekonomii i Rachunkowości z młodzieżą z SOSW dla Niesłyszących oraz ZSiP dla Niewidomych i Słabowidzących w Krakowie

W dniu 9 marca 2023 r. Członkowie Studenckiego Koła Naukowego Ekonomii i Rachunkowości – Kinga Mozdyniewicz i Michał Pawlikowski (studenci III roku kierunku finanse i rachunkowość) wraz z opiekunem Koła dr Wiolettą Bień spotkali się z uczniami Szkoły Policealnej i Technikum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym dla Niesłyszących, przy ul. Grochowej w Krakowie. W spotkaniu uczestniczyła również młodzież z Zespołu Szkół i Placówek pn.: „Centrum dla Niewidomych i Słabowidzących” przy ul. Tynieckiej w Krakowie.

Przedstawiciele Koła zaprezentowali szeroką ofertę edukacyjną PPUZ w Nowym Targu oraz rodzaje i formy wsparcia udzielanego studentom z niepełnosprawnościami w procesie kształcenia przez Biuro ds. Osób Niepełnosprawnych w naszej Uczelni.

Studenci Koła Naukowego przeprowadzili zajęcia wykładowe połączone z warsztatami, podczas których w interesujący sposób przybliżyli uczniom tematykę „Systemu podatkowego w Polsce oraz jego historię.” Wiele pozytywnych emocji dostarczył młodzieży udział w quizie z wiedzy o podatkach, podsumowujący zaprezentowaną tematykę. Na zwycięzców czekały nagrody główne, a także upominki ufundowane przez PPUZ w Nowym Targu  dla wszystkich uczestników konkursu.

Członkowie Koła Naukowego dzielili się swoimi wrażeniami i doświadczeniami z życia studenta, przedstawiając zalety wynikające m.in. z przynależności do organizacji studenckich i wyboru studiów na naszej Uczelni. Podczas wspólnego poczęstunku była okazja do bliższego poznania młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami, którzy opowiadali o swoich planach życiowych, marzeniach i trudnościach.

Uczestników wydarzenia zaszczyciła swoją obecnością Dyrekcja Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego dla Niesłyszących – pani Dyrektor Maria Kromka oraz wicedyrektorzy pani Marzena Tabor i pani Katarzyna Podgórni. Spotkanie z uczniami oraz nauczycielami ośrodka przebiegło w bardzo rodzinnej atmosferze. Reprezentacja PPUZ w Nowym Targu została niezwykle gościnnie przyjęta w murach szkoły.

Tekst i zdjęcia: dr Wioletta Bień