Ułatwienia dostępu

Relacja z 39. Babiogórskiej Jesieni

W dniach 29 września – 1 października w Zawoi, odbyła się 39. Babiogórska Jesień – największe święto Górali Babiogórskich, zakorzenione w regionalnych tradycjach ludowych. Tematem tegorocznego festiwalu była wielowymiarowa PRZESTRZEŃ – zarówno w sensie fizycznym, jak i metafizycznym, a „Kształtowanie babiogórskiej przestrzeni”, stało się tematem IX Konferencji Naukowej w Zawoi, która rozpoczynęła tegoroczną Jesień.

Podczas prelekcji poruszane były zagadnienia współczesnego krajobrazu kulturowego charakterystycznego dla podnóży Babiej Góry. W konferencji brali udział przedstawiciele Wydziału Architektury, Katedry Kompozycji Urbanistycznej PK, Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki oraz Instytutu Technicznego ANS w Nowym Targu, Instytutu Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ oraz Instytutu Geografii i Rozwoju Regionalnego UWr.

Dzięki dr Katarzynie Ceklarz, która była pomysłodawczynią, organizatorką naukową oraz moderatorką konferencji, nauczyciele akademiccy i studenci związani z Instytutem Nauk Humanistycznych i Turystyki oraz Instytutem Technicznym Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu zostali zaproszeni do udziału w wydarzeniu. Wykłady wygłoszone zostały przez dr hab. Zbigniewa Moździerza prof. ANS, dr hab. inż. arch.  Huberta Mełgesa, prof. ANS, dr inż. arch. Małgorzatę Mełges, dr Katarzyna Ceklarz oraz dr inż. arch. Agatę Bentkowską. Wykładowcy zaprezentowali swoje przemyślenia na temat przemian układów ruralistycznych, architektoniczno-przestrzennych, a także aranżacji ogródków przydomowych, domków letniskowych i dacz, charakterystycznych dla podnóży Babiej Góry. Przedstawiona została również ocena współczesnej tożsamości architektonicznej Zawoi oraz geneza następujących przemian w architekturze wsi.

Podczas konferencji zaprezentowane zostały również współczesne formy prezentacji architektury zabytkowej na przykładzie Skansenu im. J. Żaka w Zawoi jako wyniki praktyki zawodowej inwentaryzacyjnej-architektonicznej w wykonaniu studentów architektury Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu. Prelekcję wygłosili Adrian Niemiec, Kacper Sikora, Klaudia Kowalczyk, Mateusz Niżnik, Bartosz Ciszek. Studentom towarzyszyła mgr inż. arch. Małgorzata Mrugała oraz Aleksandra Bartosz. Praktyka została wykonana w skutek współpracy pomiędzy Babiogórskim Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi oraz Instytutem Technicznym Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu i może stanowić podstawę do dalszych działań modernizacji Skansenu.

Program i założenia tegorocznej edycji festiwalu zostały docenione przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, uzyskując dofinansowanie w ramach programu Kultura Ludowa i  Tradycyjna. Konferencja była wspaniałą okazją do przedstawienia wyników badań, wymiany doświadczeń i przemyśleń związanych z dzisiejszym stanem i kierunkiem rozwoju wsi.

Tekst i zdjęcia: Instytut Techniczny