Ułatwienia dostępu

JM dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, Rektor PPUZ Członkiem Konwentu Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum

Rektor PPUZ Członkiem Konwentu

20 października 2021 roku w czasie inauguracji roku akademickiego, która miała miejsce w Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie, JM prof. dr hab. Paweł Czarnecki, MBA, LL.M, DBA, Dr h.c. powołał JM dra hab. Roberta Wojciecha Włodarczyka, prof. uczelni – Rektora Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu do pełnienia funkcji Członka Konwentu Rady Konsultacyjnej Biznesu Collegium Humanum – Szkoły Głównej Menedżerskiej w Warszawie.

Akt powołania został uroczyście wręczony JM Rektorowi PPUZ w Nowym Targu w Teatrze Polskim im. Arnolda Szyfmana w Warszawie. Biorąc pod uwagę obecność na wydarzeniu ok. 300 osób, w tym polityków, rektorów krajowych i zagranicznych uczelni, biznesmenów, przedstawicieli korporacji zawodowych, a także transmisję online z inauguracji, wydarzenie to stanowiło promocję wizerunku Podhalańskiej Uczelni. W skład Konwentu wchodzą znane osoby ze środowiska polityki, biznesu i różnych dziedzin naukowych. Przynależność do tego grona świadczy o prestiżu i jest wyróżnieniem dla JM Rektora PPUZ w Nowym Targu i Podhalańskiej Uczelni.

Dzięki powołaniu JM Rektora PPUZ w Nowym Targu do Konwentu w najbliższym czasie zostaną podpisane kolejne umowy o współpracy między Podhalańską Uczelnią i przedstawicielami otoczenia społeczno-gospodarczego, w tym z Collegium Humanum w Warszawie, DTI University na Słowacji, Catholic University in Ruzomberok na Słowacji, Europejską Federacją Szpitali oraz Naczelną Izbą Pielęgniarek i Położnych.

Gratulujemy JM Rektorowi PPUZ w Nowym Targu!