Ułatwienia dostępu

PPUZ zawarła porozumienie ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego

28 lutego br. o godz. 10.00 Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa podpisała porozumienie o współpracy ze Związkiem Nauczycielstwa Polskiego Oddział Powiatowy w Nowym Targu. Strony reprezentowali: dr Bianka Godlewska-Dzioboń, p.o Rektora PPUZ oraz Marcin Domin, Prezes Oddziału ZNP.

Celem umowy jest współpraca stron w celu popularyzacji aktywności fizycznej wśród osób związanych z systemem oświaty (nauczycieli, wykładowców i młodzieży akademickiej). Współpraca będzie obejmować organizację wydarzeń sportowych (np. wyścigów kolarskich o zasięgu ogólnopolskim), konferencji i seminariów naukowych służących podnoszeniu kwalifikacji zawodowych i poszerzaniu wiedzy, a także promocję kultury fizycznej poprzez różne formy wydawnicze. Popularyzacja sportu ma za zadanie rozbudzenie wśród społeczności akademickiej i pracowników oświaty potrzeby aktywności fizycznej, polegającej na utrzymaniu bądź tworzeniu zdrowych nawyków uprawiania sportu i szeroko pojętej rekreacji ruchowej.

W ramach współpracy zorganizowane zostaną Zawody Kolarskie o Puchar Zarządu Głównego AZS – Akademicki Puchar Polski w Kolarstwie Szosowym. Termin wydarzenia został wyznaczony na 28 maja 2022 r.