Ułatwienia dostępu

PPUZ wyróżniona przez Narodowy Bank Polski

PPUZ

PONE laureatem drugiej edycji konkursu pn. Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP

Podhalański Ośrodek Nauk Ekonomicznych powtórzył swój zeszłoroczny sukces i w kolejnej – drugiej edycji konkursu pn. Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP – ponownie został jego laureatem.

Celem projektu jest popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkół średnich Podhala. W składzie zespołu projektowego znaleźli się: dr Paweł Zamora, Dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych – koordynator oraz członkowie: prof. dr hab. Robert Włodarczyk – Rektor PPUZ, dr Marcin Surówka – Zastępca Dyrektora PONE, dr Agnieszka Witoń, mgr inż. Magdalena Sikorska, lic. Angelika Czubernat oraz Anna Rozłucka.

– W pierwszej edycji szkoleń dofinansowywanych przez NBP wzięło udział prawie 300 uczniów ze szkół średnich Podhala. Chciałbym w tym miejscu szczególnie podziękować dyrekcjom: I LO im S. Goszczyńskiego w Nowym Targu, Liceum Ogólnokształcącego im. Oswalda Balzera w Zakopanem, Zespołu Szkół Technicznych i Placówek w Nowym Targu i Zespołu Szkół im. Hugona Kołłątaja z Jordanowa za zgłoszenie szkoły i umożliwienie uczniom wzięcia udziału w naszych szkoleniach – mówi dr Paweł Zamora, Dyrektor Podhalańskiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych. – Od grudnia 2021 roku zapraszamy ponownie szkoły, uczniów do drugiej edycji konkursu o podobnej tematyce, ale z nowymi tematami – dodaje.

Szkoły średnie będą mogły zgłaszać swój udział w projekcie w grudniu 2021 r. i w styczniu 2022 r. Szkolenia rozpoczną się w marcu 2022 roku.

Na liście uczelni zakwalifikowanych do uzyskania dofinansowania w ramach konkursu – oprócz PPUZ w Nowym Targu – znalazły się również m.in. Politechnika Gdańska, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Uniwersytet Rzeszowski oraz Uniwersytet Warszawski.

Organizatorem zarówno pierwszej, jak i drugiej edycji konkursu pt. Uczelnie Szkołom – o finansach z NBP jest Narodowy Bank Polski. Zadanie konkursowe polegało na opracowaniu i realizacji innowacyjnego projektu edukacyjnego popularyzującego wiedzę na temat zarządzania finansami osobistymi wśród uczniów klas 7. i 8. szkół podstawowych oraz młodzieży szkół ponadpodstawowych.

– Zaproszenie uczniów szkół średnich z Podhala stanowi promocję naszej Uczelni wśród młodzieży, która w przyszłości podejmie studia. Liczymy, że oferta dydaktyczna PPUZ w Nowym Targu znajdzie uznanie wśród uczniów uczestniczących w konkursie – mówi prof. ucz., dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk – Rektor PPUZ w Nowym Targu.

– Ogromne podziękowania kieruję do władz i osób decyzyjnych w Narodowym Banku Polskim za wyróżnienie Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, gdyż będąc laureatem wspomnianego konkursu znalazła się ona w gronie prestiżowych uczelni polskich. Świadczy to też o tym, że zeszłoroczna realizacja projektu w ramach pierwszej edycji znalazła uznanie we władzach NBP zarówno pod względem merytorycznym, jak i organizacyjnym. Dzięki zeszłorocznemu projektowi udało nam się wypromować naszą Uczelnię wśród uczniów szkół średnich Podhala, a także poruszyć ważne zagadnienia z zakresu ekonomii i finansów. Liczę, że w tej edycji projektu sukces ten zostanie powtórzony – dodaje prof. ucz., dr hab. Robert Wojciech Włodarczyk, Rektor PPUZ w Nowym Targu.

Zespołowi pogratulowała również lic. Karolina Rozłucka-Chrobak, Dyrektor Biura Rektora, Pełnomocnik Rektora ds. monitorowania projektów.

– Dzięki takim inicjatywom, Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu buduje swoją markę i nawiązuje długofalową współpracę z otoczeniem społeczno-gospodarczym – podsumowuje lic. Karolina Rozłucka-Chrobak.