Ułatwienia dostępu

PPUZ w Nowym Targu uczelnią dostępną

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu

O Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu i realizacji projektu pn. „PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” pisze Magazyn „Nasze Sprawy”.

Katarzyna Wysocka, asystent kierownika projektu podsumowuje w wywiadzie cele do zrealizowania przez Uczelnię, a wśród nich wzrost dostępności architektonicznej i komunikacyjnej, wdrożenie zmian organizacyjnych oraz podniesienie kompetencji kadry poprzez liczne szkolenia skierowane do władz, nauczycieli akademickich oraz pracowników administracji, a także współpracę ze specjalistami w zakresie m.in. wsparcia zdrowia psychicznego, doradztwa zawodowego, logopedycznego, asystentury dydaktycznej.

W PPUZ w Nowym Targu uruchomiono postępowanie przetargowe dotyczące wdrożenia systemu informatycznego oraz dostawy sprzętu, dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami. Ponadto planowane są działania związane z oznaczeniem graficznym budynków. Na tym nie koniec zmian mających na celu wzrost dostępności PPUZ w Nowym Targu. Projekt realizowany będzie do października br., a koszt zaplanowanych zadań wyniesie 4,077 mln zł.

Zapraszamy do lektury całego artykułu – tutaj.