Ułatwienia dostępu

PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier

Podhalańska Państwowa Uczelnia Zawodowa w Nowym Targu realizuje projekt pod tytułem ,,PPUZ w Nowym Targu uczelnią bez barier” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

Celem projektu jest wzrost dostępności Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, wsparcie zmian organizacyjnych w Uczelni oraz podniesienie kompetencji kadry.

W ramach projektu studenci z niepełnosprawnością mogą skorzystać ze wsparcia logopedycznego, doradztwa zawodowego oraz wsparcia zdrowia psychicznego. Szczegóły oraz harmonogram dostępny pod linkiem – tutaj.