Ułatwienia dostępu

PPUZ w Nowym Targu rozpocznie współpracę z Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ

20 grudnia br. o godz. 9.30 w sali rektorskiej nastąpi podpisanie umowy o współpracy pomiędzy PPUZ w Nowym Targu a Niepublicznym Liceum Ogólnokształcącym Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ.

Uczelnię reprezentować będą dr Bianka Godlewska-Dzioboń – p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu, dr Małgorzata Potocka-Mitan, Dyrektor Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki oraz Zastępca Dyrektora Instytutu Nauk Humanistycznych i Turystyki – dr Paweł Gąsior.

Niepubliczne Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego Podhale Nowy Targ reprezentować będą: Dyrektor Zbigniew Kopeć oraz Dyrektor sportowy Rafał Rajzer, Prezes Zarządu NKP Podhale – Michał Rubiś, Wiceprezes Zarządu NKP Podhale – Aleksander Bukański.

Obie strony deklarują chęć współpracy, szczególnie w zakresie doskonalenia jakości kształcenia, wspólnego opracowywania nowo tworzonych kierunków studiów, programów studiów, organizacji studenckich praktyk zawodowych, wspólnej organizacji kampanii, seminariów oraz warsztatów, szkoleń i spotkań informacyjnych.