Ułatwienia dostępu

Posiedzenie Senatu PPUZ w Nowym Targu

Posiedzenie Senatu PPUZ w Nowym Targu

12 lipca 2022 r. w Sali Senackiej Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu odbyło się posiedzenie Senatu Uczelni kończące rok akademicki 2021/2022. Oprócz podjętych uchwał dotyczących procesu nauczania dr Bianka Godlewska-Dzioboń p.o. Rektora PPUZ w Nowym Targu  podziękowała Senatorom, Dyrektorom Instytutów oraz Dyrektorom Departamentów za dotychczasową współpracę i zaangażowanie oraz wysiłek włożony w pracę na rzecz PPUZ w Nowym Targu.