Ułatwienia dostępu

Starostowie nowotarscy w Drugiej Rzeczypospolitej – ostatni wykład rektorski w roku akademickim 2022/2023

19 czerwca 2023 r. w Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu dr hab. Janusz Mierzwa, prof. UJ wygłosił wykład pt. „Starostowie nowotarscy w Drugiej Rzeczypospolitej”. Prelegenta zapowiedział dr hab. Grzegorz Nieć, przybliżając jednocześnie osiągnięcia naukowe, a wśród nich m.in. opracowanie „Słownika biograficznego starostów Drugiej Rzeczypospolitej”.

Profesor we wstępie przybliżył zakres obowiązków oraz specyfikę stanowiska starosty. Studenci, Słuchacze UTW oraz pracownicy Uczelni uczestniczący w wydarzeniu dowiedzieli się, że starosta w XX-leciu międzywojennym był pracownikiem państwowym, kierował starostwem oraz wydziałem powiatowym i sejmikiem powiatowym/radą powiatową, pełnił zarówno funkcje rządowe, jak i samorządowe. O  nominacji starosty decydował Minister Spraw Wewnętrznych. Często zdarzało się, iż starosta nie był związany z regionem, którym zarządzał, a swoją funkcję po kilku latach kontynuował w zupełnie innym zakątku kraju.  W pamięci słuchaczy utkwiła również kwestia podwójnej  pensji pobieranej z tytułu wypełniania obowiązków. Do kompetencji rządowych starosty należały następujące kwestie:

 • porządek publiczny i bezpieczeństwo,
 • sprawy wojskowe,
 • ewidencja ludności,
 • sprawy związków i stowarzyszeń,
 • nadzór nad prasą i widowiskami,
 • sprawy wyznaniowe,
 • obrót bronią,
 • sprawy weterynaryjne i rolnictwa,
 • zdrowotność i aprowizacja,
 • sprawy przemysłu i handlu,
 • budownictwo,
 • z zakresu kultury i sztuki,
 • nadzór nad samorządem gminnym.

Do samorządowych kompetencji starosty zaliczamy:

 • polityka gospodarcza,
 • infrastruktura drogowa,
 • rozwój rolnictwa,
 • ochrona zdrowia,
 • oświata.

W ciągu 21 lat 8 osób pełniło funkcję starosty nowotarskiego:

 • dr Jan Bednarski – 1918-1919 (komisarz likwidacyjny)
 • dr Benedykt Łącki – 1919 (kierownik starostwa) 
 • Adolf Hanik – 1919-1921 (najpierw kierownik starostwa)
 • Władysław Trześniowski – 1921-1923 (kierownik starostwa)
 • Aleksander Strzelbicki– 1923-1928 (najpierw kierownik starostwa)
 • Stanisław Skalecki – 1928-1931
 • Mateusz Korniak – 1931-1935
 • Marian Głut – 1935-1939

Prelegent przybliżył sylwetki wszystkich starostów, szczegółowo opisał ich zasługi dla regionu, jak również koleje życia i ścieżki kariery. Na szczególną uwagę zasługuje dr Jan Bednarski, lekarz, działacz społeczny – współzałożyciel „Gazety Podhalańskiej”, inicjator budowy linii kolejowej Chabówka-Zakopane, Nowy Targ-Sucha Hora, a także gimnazjum i szpitala w Nowym Targu, który był również zaangażowany w budzenie polskiej świadomości narodowej na Spiszu i Orawie. Postać ta była żywo i bardzo pozytywnie komentowana także przez uczestników wykładu.

Tym niezwykle interesującym i bogatym w ciekawe informacje spotkaniem został zakończony cykl wykładów rektorskich w roku akademickim 2022/2023.