Ułatwienia dostępu

Odsłonięcie Pomnika Katyńskiego

7 grudnia 2023 r. nastąpiło uroczyste odsłonięcie odnowionego Pomnika Katyńskiego na Cmentarzu Komunalnym w Nowym Targu.

Na tym niezwykle ważnym dla zachowania historii polskiego narodu wydarzeniu obecni byli przedstawiciele Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Targu – mgr inż. Dariusz Jabcoń, kanclerz ANS w Nowym Targu, który  pracując przez wiele lat w Urzędzie Miasta Nowy Targ, współuczestniczył w konsultacjach przy tworzeniu projektu rewitalizacji Pomnika oraz Dorota Pietrow, Centrum Promocji i PR.

To był nasz obowiązek wobec osób pomordowanych na Wschodzie – w Katyniu, Charkowie, Twerze i innych miejscach kaźni. Słyszymy w światowych mass mediach okrutne kłamstwa o „polskich obozach koncentracyjnych”. Musimy stać na straży prawdy i tę prawdę przekazywać następnym pokoleniom. To nasza powinność wobec tych, którzy stanęli w obronie naszej suwerenności. Akademia Nauk Stosowanych w Nowym Targu stoi na straży  historii, a nasz kierunek studiów – bezpieczeństwo narodowe jest tego gwarantem. Gratuluję moim byłym współpracownikom i Burmistrzowi Miasta Nowy Targ, że udało się pozyskać środki zewnętrzne i zrealizować remont Pomnika – mówił mgr inż. Dariusz Jabcoń.

Prace remontowe pomnika zostały zrealizowane przez Urząd Miasta Nowy Targ wspólnie z Instytutem Pamięci Narodowej Oddział w Krakowie; dofinansowane ze środków: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego oraz budżetu województwa małopolskiego. W ramach remontu wykonano także tablice upamiętniające 39 Oficerów Wojska Polskiego i Funkcjonariuszy Policji Państwowej związanych z Nowym Targiem.

Wieczne odpoczywanie wszystkim pomordowanym. Cześć i chwała bohaterom!