Ułatwienia dostępu

Nowa oferta e-książek w Ibuk Libra na 2022 r.

Nowa oferta e-książek w Ibuk Libra

Rozpoczął się nowy rok kalendarzowy, a wraz z nim została udostępniona nowa oferta e-książek w czytelni online Ibuk Libra.

Jak co roku, z początkiem stycznia Biblioteka Akademicka udostępnia swoim Czytelnikom nową, „odświeżoną” ofertę publikacji zakupionych na platformie Ibuk Libra. W 2022 roku do dyspozycji studentów i pracowników Uczelni są najczęściej czytane książki w poprzednich latach oraz wiele nowych tytułów – łącznie
ponad 2 700 publikacji! Wykazy książek zakupionych przez PPUZ w Nowym Targu
i obecnie dostępnych w serwisie zamieszczone są poniżej.

> Lista książek dostępnych w Ibuk Libra w 2022 r. – tematyka wielodziedzinowa

> Lista książek dostępnych w Ibuk Libra w 2022 r. – dedykowane PONE

> Lista książek dostępnych w Ibuk Libra od 1.10.2021 r. do 30.09.2022 r.
– tematyka wielodziedzinowa

888

Biblioteka Akademicka dla potrzeb edukacji i nauki prowadzonych w PPUZ w Nowym Targu z roku na rok oferuje więcej e-publikacji.

Wychodząc naprzeciw potrzebom społeczności akademickiej Podhalańskiej Państwowej Uczelni Zawodowej w Nowym Targu, Biblioteka Akademicka nieustannie powiększa swoje zasoby nie tylko tradycyjne, ale także elektroniczne. Te ostatnie w czasie pandemii i zajęć prowadzonych w trybie zdalnym bardzo zyskały na zainteresowaniu i są istotnym źródłem wiedzy dla studentów i nauczycieli akademickich.

Czytelników, którzy dotąd jeszcze nie korzystali z zasobów cyfrowych informujemy że Biblioteka Akademicka oferuje zdalny dostęp do e-publikacji. Usługa ta jest świadczona w oparciu o zakupione przez PPUZ w Nowym Targu oprogramowanie o nazwie HAN, którego producentem jest firma H+H Software. Dzięki niemu użytkownicy mogą korzystać z elektronicznych baz na wszystkich urządzeniach mobilnych, również poza siecią Uczelni. Za pomocą jednego loginu i hasła można zalogować się do konta czytelnika w katalogu online Biblioteki oraz do wszystkich zasobów elektronicznych w tym do bazy IBUK Libra.

888

Dostęp do Ibuk Libra oraz innych baz jest możliwy
tylko po wejściu w ZASOBY CYFROWE > Ibuk Libra – EBSCO – WBN
na stronie internetowej Biblioteki Akademickiej.